Cyfrowa rewolucja na wyciągnięcie ręki

Baza Centrum Usług Wspólnych dla to intuicyjny, kompleksowy i niezwykle szybki dostęp do danych związanych m.in. z budynkami, granicami, uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu.

Platforma zapewnia dostęp do wszystkich Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Funkcjonalność portalu umożliwia podmiotom skorzystanie z łącznie 18 e-usług do obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, a w tym obsługę geodetów, rzeczoznawców, komorników oraz projektantów. E-usługi umożliwiają podmiotom komunikację z ośrodkami, poprzez m.in. składanie wniosków, zgłoszeń, możliwość śledzenia obsługi sprawy, pobrania materiałów czy uiszczenia opłaty. Wystarczy urządzenie z dostępem do internetu, aby z dowolnego miejsca mieć wgląd w informacje dotyczące np. położenia nieruchomości, wielkości działek, usytuowania dróg i cieków wodnych, gruntów rolnych, czy obszarów leśnych. Pozwolą one m.in. na analizę np. nasłonecznienia, poziomu hałasu czy zagrożenia powodzią.

Możemy to wszystko sprawdzić bez wychodzenia z domu. Baza jest stale aktualizowana i dostępna 24h. Skorzystać z niej można w zasadzie wszędzie. – Ten projekt wyprzedził swoje czasy. W ciągu dwóch ostatnich lat bardzo mocno nauczyliśmy się korzystać z zasobów cyfrowych, z aplikacji, dostępu zdalnego do usług, również e-usług. Już kilka lat temu pomyśleliśmy wspólnie z naszymi Starostami, że dobrze jest stworzyć kompletny, spójny i dostępny katalog e-usług nie tylko dla klientów indywidualnych, ale i instytucjonalnych – przyznał Szymon Ogłaza, członek zarządu województwa opolskiego.

Henryk Lakwa, starosta powiatu opolskiego przypomniał, że koncepcja projektu pojawiła się już kilka lat temu. Dwa lata temu został natomiast wyłoniony wykonawca systemu – firmą Comarch. Wtedy też Powiat Opolski, lider projektu “E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych dla województwa opolskiego” podpisał umowę na zakup sprzętu, licencji na oprogramowanie, a także wykonanie prac wdrożeniowych związanych z jego realizacją projektu. – Testerem przydatności tego systemu była pandemia i potwierdziła, że bez digitalizacji do przodu nie pójdziemy. Sam projekt kosztował 8 mln. Cieszę się, że mogą z niego korzystać nie tylko mieszkańcy i inwestorzy, ale też urzędnicy, komornicy czy służby finansowe. Zachęcam do założenia Profilu Zaufanego, który jest kluczem do tego systemu – mówił.

Jak wyjaśniła Edyta Wenzel – Borkowska, naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Opolu i kierownik projektu, geodezja cyfryzuje swoje dane od początku lat 90’, a w związku z rozwojem technologii, e-usług znaleźliśmy niszę, z której mogą skorzystać obywatele, służby czy instytucje. – Techniczne wdrożenie systemu mamy za sobą, przed nami praca związana z dołączeniem kolejnych grup użytkowników. Niektórzy pojawią się z „urzędu” jak m.in. projektanci, rzeczoznawcy majątkowi, gestorzy sieci uzbrojenia terenu, geodeci czy wszelkie instytucje, które korzystają z danych przestrzennych. Pozostali użytkownicy to oczywiście Mieszkańcy naszego województwa, którzy codziennie dołączają do systemu celem pozyskania danych do obrotu nieruchomościami oraz w celach inwestycyjnych. W ramach działań promocyjnych będziemy do nich docierać z informacjami o wdrożonych w ramach projektu e-usługach – mówiła.

Liderem projektu „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”, który został zrealizowany przy wsparciu RPO WO 2014 – 2020, jest Powiat Opolski, partnerami natomiast Województwo Opolskie oraz powiaty naszego województwa.

kk/ na podstawie materiału Starostwa Powiatowego w Opolu

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy