Opolskie przejmuje Konwent Marszałków Województw RP

Dnia 15 grudnia, podczas posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP w Spale marszałek Andrzej Buła przejął od marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia przewodniczenie temu gremium.

Od 1 stycznia 2018 roku, przez najbliższe sześć miesięcy, Konwent Marszałków Województw  RP będzie obradował w województwie opolskim.  To zasada, że przez każde pół roku Konwentowi przewodniczy marszałek innego regionu.

Konwent Marszałków Województw RP działa już od 1999 roku.  Wtedy, gdy powstał samorząd województwa, pojawiła się także potrzeba powołania gremium, które byłoby forum dyskusji i rozwiązywania spraw dotyczących rozwoju regionów.  Od tego czasu Konwent  wypracował wiele koncepcji  i  zmian  dotyczących zarówno ustawodawstwa, jak i usprawnień w organizacji  współpracy samorządów województw z administracją rządową. Marszałkowie podkreślają, że spotkania Konwentu zawsze stwarzały szansę konstruktywnego dialogu wszystkich szesnastu samorządów województw z reprezentantami administracji rządowej i instytucji centralnych.

W województwie opolskim zaplanowano trzy spotkania marszałków – pierwsze odbędzie się już ostatniego stycznia 2018 roku w Opolu. – To będzie bardzo ważne pół roku. Mam nadzieję, że będzie to będzie okazja do rozmów o przyszłości związanej z naszym funkcjonowaniem. Głos samorządów musi być słyszalny,  będziemy się starali o to ze wszystkich sił – mówił marszałek Andrzej Buła podczas przekazywania przewodnictwa Konwentowi.

Marszałkowie województwa opolskiego już dwukrotnie przewodniczyli Konwentowi – w 2000 roku przewodniczącym był marszałek Stanisław Jałowiecki, w 2010 roku – Józef Sebesta.

Marszałek Andrzej Buła po półrocznej prezydencji Opolskiego przekaże przewodniczenie Konwentowi marszałkowi województwa mazowieckiego.

VR

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy