Półmetek konsultacji Strategii Województwa Opolskiego

Konsultacje Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2030 są już na półmetku. We wtorek (13.04) rozpoczęły się spotkania on-line z samorządowcami w subregionach. Pierwszy był Subregion Północny. Do tej pory swoje opinie wyrazili przedstawiciele kilku grup tematycznych – od biznesu, po zdrowie i edukację.

Teraz rozpoczęły się spotkania on-line z samorządowcami, którzy wyrażają swoje opinie i oczekiwania związane z tym ważnym dla regionu dokumentem.  Przez ostatnie tygodnie odbywały się spotkania w grupach merytorycznych. Jednocześnie poprzez e-mail napływają sugestie od osób zainteresowanych strategią. – Wiele instytucji włącza się w te rozmowy. Wsłuchujemy się w potrzeby ludzi. Rozmawiamy o zdrowiu, transporcie, gospodarce, edukacji. Dzięki temu wiemy w jakim kierunku będziemy zmierzać w wydatkowaniu pieniędzy z Unii Europejskiej, budżetu województwa i krajowego. Chcemy, aby nasi samorządowcy traktowali ten dokument jako kierunek w pisaniu strategii subregionalnej – mówi marszałek Andrzej Buła.

Przypomnijmy, że strategia rozwoju województwa jest niezbędnym dokumentem do korzystania z funduszy unijnych, który pozwala m.in. na doprecyzowanie zapisów  w unijnym programie regionalnym.

Strategia składa się z dwóch podstawowych części. Pierwsza to wnioski z tzw. diagnozy, czyli charakterystyka województwa w trzech obszarach: społecznym, środowiskowym i gospodarczym. Opisuje także mocne i słabe strony regionu oraz szanse i zagrożenia, z którymi musimy się zmierzyć. Natomiast druga część strategii zawiera opis celów strategicznych oraz służących ich realizacji celów operacyjnych wraz z kierunkami działań.

– Wiążemy sprawy regionu w jeden cel – „ceniona jakość życia” – mówi marszałek województwa opolskiego i wyjaśnia, że chodzi tu o wszystkie płaszczyzny życia, od narodzin, po opiekę nad najmłodszymi, odpoczynek, edukację, infrastrukturę drogową, zdrowotną, sportową, senioralną czy gospodarczą. – Im więcej osób się wypowie, jak rozumieją tę jakość życia, tym bardziej ten dokument będzie dla nas jakościowo kompletny – dodaje marszałek.

Po konsultacjach zostanie przygotowany ostateczny projekt Strategii Opolskie 2030, który potem będzie uzgadniany m.in. pod względem ustawowym z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Radni województwa powinni przyjąć dokument jeszcze w tym roku.

pw

Nasze serwisy