Zarząd województwa  zwiększył dofinansowanie projektów unijnych

Więcej na projekty związane z gospodarką odpadami i ochroną środowiska, rozpoczęcie nowych inwestycji drogowych z oszczędności w Regionalnym Programie Operacyjnym – to niektóre z dzisiejszych decyzji Zarządu Województwa Opolskiego.

Podczas dzisiejszego posiedzenia zarządu województwa podjęte zostały m.in. decyzje, dotyczące zwiększenia dofinansowania unijnego realizowanych już projektów. Chodzi przede wszystkim o dwa projekty, związane z gospodarką odpadami.

Z kwoty 417 728 zł do kwoty 503 002 zł zarząd zwiększył dofinansowania projektu, realizowanego przez samorząd Prószkowa, dotyczącego budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguszycach. O ponad 120 tysięcy zł więcej otrzyma natomiast PROWOD sp. z o.o., który realizuje projekt rozbudowy i modernizacji gminnego PSZOK w miejscowości Chróścice w gminie Dobrzeń Wielki. Obecnie dofinansowanie unijne tego zadania wzrosło do kwoty 966 861 zł.

Zarząd postanowił także, że więcej pieniędzy otrzyma gmina Kędzierzyn-Koźle, która wraz z partnerami realizuje projekt  pn. „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa opolskiego – etap III” – dofinansowanie zwiększono z kwoty 2 179 638 zł do kwoty 2 538 282 zł. Ten projekt dotyczy m.in. przebudowy i urządzenia czterech centrów ochrony bioróżnorodności biologicznej, przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej, nasadzeń zieleni oraz edukacji ekologicznej dzieci i dorosłych w Kędzierzynie-Koźlu.

 

W Regionalnym Programie Operacyjnym pojawiły się także oszczędności na działaniach, związanych z infrastrukturą drogową. Dlatego też  zarząd podjął decyzję o dofinansowaniu z tych oszczędności rozpoczęcia projektów drogowych. To rozbudowa drogi wojewódzkiej 414 na odcinku Prószków-Przysiecz oraz drogi wojewódzkiej 429, rozbudowa drogi wojewódzkiej 416 na odcinku Ściborowice-Kórnica oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej 409 na odcinku Rożniątów-Strzelce Opolskie . Każdy z tych projektów otrzyma dofinansowanie z RPO w kwocie 499 999 zł.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy