Nowy plan zagospodarowania regionu uchwalony

Wojewódzki Plan Zagospodarowania Przestrzennego pokazuje kierunki, w których region powinien się rozwijać w warstwie przestrzennej. Dokument był przygotowywany przez około 3 lata. Tyle trwało opracowanie niezbędnych analiz oraz uzgodnienie go ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Teraz dokument przyjęli radni województwa.

– Dobrze, że przyjmujemy plan akurat w tym momencie, co jest zgodne z sugestiami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Mówi ono o zintegrowaniu dokumentów w warstwie przestrzennej z dokumentami rozwojowymi w warstwie strategicznej. A my jesteśmy właśnie procesie przygotowania strategii rozwoju województwa na lata 2020-2030 – mówił Szymon Ogłaza, członek zarządu województwa.

Jacek Niesłuchowski, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej UMWO mówił o tym, jak wyglądały prace nad praktycznie nowym planem zagospodarowania województwa. Zwracał uwagę na konieczne konsultacje i uzgodnienia, które miały miejsce niemal na każdym etapie prac.  – 165 podmiotów i instytucji zgłosiło 374 uwagi do nowego projektu. Wszystkie je bardzo dokładnie i rzetelnie przeanalizowaliśmy i na każdą odpowiedzieliśmy – mówił Jacek Niesłuchowski.

O szczegółach dokumentu mówił zaś Jacek Tabor, główny projektant planu. Informował o znaczącym zakresie zmian, w stosunku do poprzedniego planu. Zaprezentował także wizję rozwoju przestrzennego województwa opolskiego, jaka wynika z nowego dokumentu.  – Przestrzeń naszego województwa jest konkurencyjna, spójna i zintegrowana, odporna na zagrożenia związane z bezpieczeństwem naturalnym i energetycznym, o wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorach krajobrazowych oraz uporządkowana – wymieniał. Zwracał także na przyjęty policentryczny model rozwoju przestrzennego.  – To oznacza wzmocnienie ośrodków wzrostu regionu, zwłaszcza aglomeracji opolskiej i ośrodków subregionalanych w najbliższych latach – dodawał.

– Pokazujemy w tym dokumencie policentryczny układ zarządzania województwem – podkreślał marszałek województwa Andrzej Buła. – To oznacza, że tworząc np. nowy regionalny program operacyjny, nadal będziemy stawiać na rozwój poprzez subregiony.

W imieniu sejmikowej komisji polityki regionalnej gratulacje za dobra pracę złożył zespołowi projektowemu przewodniczący komisji Piotr Wach. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniował dokument. Również na sesji radni jednogłośnie przyjęli Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

 

Radni na sesji podjęli także uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dwóm gminom. Gmina Branice  otrzyma 450 tys. zł. na przebudowę byłego przedszkola pod potrzeby Zakładu Aktywizacji Zawodowej i Centrum Aktywizacji Społecznej. Do tej pory branicki ZAZ funkcjonował w pomieszczeniach Specjalistycznego Szpitala im. Biskupa Józefa Nathana, pieniądze pomogą w adaptacji na ten cel budynku po byłym przedszkolu w Lewicach. Gmina Głuchołazy natomiast decyzją sejmiku dostanie 75 tys. zł. na pierwszy etap budowy ścieżek rowerowych na Górze Parkowej.

 

Podczas sesji uhonorowany został także dr hab. nauk medycznych Jan Szczegielniak, który z rak marszałka otrzymał odznakę „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego”.  To Profesor w Instytucie Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, dyrektor Instytutu Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, w latach 2008-2012 dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. Kierownik Działu Usprawniania Leczniczego Szpitala Specjalistycznego MSW w Głuchołazach, autor i współautor ponad 150 artykułów oraz kilkunastu pozycji zwartych z dziedziny fizjoterapii. Członek rad naukowych . Profesor jest związany z Politechniką Opolską, jest także krajowym konsultantem w dziedzinie fizjoterapii. Sylwetkę odznaczonego przedstawił dr Norbert Krajczy, który był wnioskodawcą tego odznaczenia.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy