Upamiętniamy setną rocznicę  III Powstania Śląskiego

Komitet honorowy, do którego zaproszono przedstawicieli nauki, kultury i władz samorządowych, ponad pół setki zaplanowanych przedsięwzięć w sieci i na żywo, szansa dla społeczników, którzy mogą otrzymać pieniądze na realizację swoich pomysłów – tak wyglądają plany upamiętnienia setnej rocznicy III Powstania Śląskiego w województwie opolskim.

Upamiętniamy setną rocznicę  III Powstania Śląskiego

Jak mówił na konferencji prasowej marszałek Andrzej Buła, do udziału w planowaniu tych wydarzeń zaproszono wiele instytucji  z regionu.  – Wśród zaplanowanych aktywności każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. To bardzo ciekawa oferta dla każdego, kto się tym interesuje – dodawał marszałek.

Ale marszałek podkreślał, że zarząd województwa zamierza uczcić tę rocznicę także w trwały sposób. – Zamierzamy wkrótce ogłosić konkurs na koncepcję przebudowy i modernizacji budynku Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Świętej Anny – informował Andrzej Buła. – To będzie nasz wkład w uczczenie setnej rocznicy III Powstania Śląskiego. Chcemy, wspólnie z Muzeum Śląska Opolskiego i Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych, by najpierw powstała koncepcja takiej pełnej oferty edukacyjnej w tym miejscu, która na pewno zostanie zrealizowana – dodawał marszałek.

A wśród najważniejszych wydarzeń, organizowanych przez samorząd województwa, są uroczyste obchody, zaplanowane na  22 maja w Górze św. Anny. Ale będą także wspomnienia rodzin Powstańców Śląskich w cyklu audycji radiowych, spotkania literackie poświęcone tematyce powstań, festiwal Opolskie Szmaragdy, w którym tym razem prezentowane będą piosenki śląskie i powstańcze czy też lekcje on-line w szkołach średnich z prezentacją filmu ,,Sól ziemi czarnej” w reżyserii Kazimierza Kutza.

Wicemarszałek województwa Zbigniew Kubalańca mówił także na konferencji, że zarząd naszego województwa prowadzi rozmowy z władzami województwa śląskiego. – Mamy już kilka pomysłów na wspólne wydarzenia, w których mogliby uczestniczyć mieszkańcy obydwu regionów – informował.

Zarząd województwa opolskiego ogłosił także otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację inicjatyw związanych z setną rocznicą III Powstania Śląskiego. – Przeznaczyliśmy na ten cel 200 tysięcy złotych. Organizacje mogą zgłaszać projekty, dotyczące organizacji przeglądów, konkursów, konferencji, warsztatów, spotkań, spektakli teatralnych,  plenerów malarskich i innych imprez o zasięgu co najmniej regionalnym – wymieniał wicemarszałek Zbigniew Kubalańca.  – Chcemy także promować twórców z regionu, realizujących projekty artystyczne związane z tą rocznicą. To także szansa na dofinansowanie  scenariuszy filmowych o tematyce powstańczej, wydawania publikacji o tematyce powstańczej i realizacji inicjatyw historycznych i edukacyjnych –  dodaje. Termin zgłaszania projektów upływa 1 marca tego roku.

VR

Nasze serwisy