Konsultacje społeczne dotyczące wydatkowania funduszy europejskich na lata 2021-2027

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego zapraszają na konsultacje społeczne dotyczące wydatkowania środków europejskich na lata 2021-2027.

Czego dotyczą konsultacje?

Na lata 2021-2027 Polska otrzyma z budżetu Unii Europejskiej ok. 770 mld zł. Z czego ok. 57 mld euro przypadnie Polsce w ramach nowego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, a 66,8 mld euro na realizację polityki spójności w nowym okresie programowania.

Aktualnie powstają projekty dokumentów, w których zostaną zapisane cele, na które będą przeznaczane środki z Funduszy Europejskich w najbliższych 7 latach. Najważniejszym z tych dokumentów jest Umowa Partnerstwa, projektu której będą dotyczyły najbliższe konsultacje społeczne (link poniżej).

LINK:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/o-funduszach/

Umowa Partnerstwa będzie miała kluczowy wpływ na sposób i jakość wydatkowania środków unijnych, z tego względu zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach i zgłaszania ewentualnych uwag poprzez interaktywny formularz (link poniżej)

LINK:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/konsultacje-zalozen-umowy-partnerstwa/

Kto i kiedy może wziąć udział?

Konsultacje będą odbywały się odrębnie dla każdego regionu kraju.

Województwo Opolskie przystąpi do nich 12 lutego 2021 r. o godzinie 11:00.

W konsultacjach może wziąć udział każdy mieszkaniec regionu zainteresowany dystrybucją środków europejskich w nowej perspektywie finansowej.

Jak wziąć udział w konsultacjach?

Konsultacje będą odbywały się on-line.  Każdy może wziąć udział w dyskusji o naszej przyszłości. To już piątek, godzina 11.00 – bądźcie z nami na kanale https://www.youtube.com/channel/UCcp_wcn_LMcdtrGi5-Ku9Iw

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy