Strzelce Opolskie stawiają na ekologię i zabytki

Strzelce Opolskie przystępują do kolejnego etapu wymiany wśród mieszkańców pieców na te bardziej ekologiczne. Dzięki wsparciu marszałka województwa możliwe będzie również dokończenie remontu Centrum Kultury w Szczepanku i przystąpienie do rewitalizacji bramy wjazdowej do zamku w Strzelcach Opolskich.

„Zatrzymać Smog II program ochrony powietrza w gminie Strzelce Opolskie” i „Ochrona dziedzictwa kulturowego w gminie Strzelce Opolskie” – to tytuły dwóch umów, które będą realizowane dzięki wsparciu urzędu marszałkowskiego województwa opolskiego. Jak zaznacza burmistrz Strzelec Opolskich Tadeusz Goc pierwsza edycja programu związanego z wymianą pieców na bardziej ekologiczne cieszyła się dużym zainteresowaniem. – Jesteśmy właśnie w trakcie wypłacania dofinansowań, a już teraz w kolejce czeka ponad pięćdziesiąt osób, które chcą przystąpić do drugiego etapu. To jest ogromne wsparcie. Sukcesywna wymiana nieekologicznych pieców wpływa na jakość naszego powietrza. Tutaj nie da się przeprowadzić rewolucji z „dnia na dzień”, potrzeba systemowej pracy – zaznacza Tadeusz Goc. Wartość tego projektu to 1 251 700 złotych, a dofinansowanie 425 578 złotych. Dodajmy, że po 1/3 w kosztach wymiany pieca partycypuje gmina, marszałek województwa i mieszkaniec. Jak dodaje Roman Kolek wicemarszałek województwa opolskiego, nadal zmagamy się ze smogiem, ale w porównaniu z latami ubiegłymi jest już znacznie lepiej. – Rośnie świadomość społeczna w zakresie dbałości o nasze środowisko naturalne. Wiemy, że tylko dbając o nasze otoczenie, dajemy szansę życia kolejnym pokoleniom – zaznacza wicemarszałek Roman Kolek.

Gmina Strzelce Opolskie podpisała również umowę dotyczącą refinansowania prac budowlanych w Centrum Kultury w Szczepanku oraz na rewitalizację bramy wjazdowej do zamku w Strzelcach Opolskich. – Wartość tych prac to ponad 600 tysięcy złotych. Remont Centrum Kultury jest już na ukończeniu. To znacząca poprawa komfortu odbioru kultury – mówi Tadeusz Goc. Ta inwestycja dodatkowo została w tym roku wsparta pieniędzmi ze środków Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. – Dzięki temu udało się zainstalować system odprowadzania wody z dachu budynku – przypomina wicemarszałek Roman Kolek.

Sama brama wraz z figurami będzie kompleksowo wyremontowana – mówi Tadeusz Goc. Brama po remoncie będzie podświetlone, figury odnowione. Roman Kolek wicemarszałek województwa opolskiego zaznacza, że gmina Strzelce Opolskie sprawnie wykorzystuje dofinansowania przekazywane przez urząd marszałkowski województwa opolskiego – Projekty realizowane przez Strzelce Opolskie zawsze trafiają w faktyczne, dobrze zdiagnozowane potrzeby. Tych potrzeb jest oczywiście znacznie więcej. Jako marszałkowie inspirujemy do kolejnego aplikowania o środki pomocowe, których nie zabraknie – mówi wicemarszałek Roman Kolek.

PW

 

Nasze serwisy