Katedralne kaplice odzyskają dawny blask

Opolska katedra od kilku lat jest remontowana, a pieniądze na remont podchodzą z różnych źródeł. Dziś proboszcz Waldemar Klinger podpisał z marszałkiem umowę na kolejny etap remontu.

Dawny blask odzyskają dwie północne kaplice katedralne –  św. Anny i św. Jadwigi. Projekt kwotą około 300 tysięcy dofinansuje Unia Europejska.

Proboszcz Parafii Katedralnej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego ks. Waldemar Klinger mówi, że stare, zawilgocone mury domagają się dosuszenia, a ściany potrzebują w wielu miejscach naprawy. – To stare kaplice, chcemy je wyremontować, choć nie da się zrobić wszystkiego. Pod kaplicami są przepiękne krypty, ale to już jest inny projekt – dodaje proboszcz. – Chcemy doprowadzić do tego, by w jednej z tych kaplic umieścić wieczystą adorację, żeby wierni mogli tam codziennie przychodzić  – mówi.

Marszałek województwa Andrzej Buła podkreśla dobrą współpracę z kurią diecezjalną i osobami, które poświęcają swoją pracę odnowie katedry. – Ksiądz proboszcz jest takim dobrym duchem tych działań, które przecież są dość trudne i skomplikowane, także pod względem architektonicznym, konserwatorskim czy nadzoru – mówi marszałek. Podziw wzbudza liczba projektów, które były lub są realizowane w katedrze. – To pokazuje, że wszędzie tam, gdzie można starać się o dofinansowanie, to ludzie katedry to robią. A ja się cieszę, że w naszym regionalnym programie mamy pieniądze, z których takie prace mogą być dofinansowane – dodaje Andrzej Buła.

Wicemarszałek Zbigniew Kubalańca, który wraz z marszałkiem podpisywał umowę, mówi, że to już 32 projekt, jaki będzie w katedrze realizowany. – To się udaje, bo ksiądz proboszcz i pracownicy kurii sprawnie najpierw piszą, a potem rozliczają te wnioski. Przez to katedra opolska wygląda coraz lepiej – cieszy się.

Koszt całego projektu remontu obydwu kaplic to prawie  448 tysięcy złotych, a jego zakończenie planuje się do końca pierwszego kwartału 2021 roku.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy