Opolskie propozycje do  Krajowego Planu Odbudowy

3 miliardy 903 miliony euro – to wartość projektów, jakie zarząd województwa przekazał dziś do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. To opolskie propozycje do Krajowego Planu Odbudowy.

Polska i opolskie mają  szansę na dużą, dodatkową pomoc unijną po kryzysie COVID-19. Krajowy Plan Odbudowy to dokument, na podstawie którego Polska może się ubiegać o dodatkowe 57,2 mld euro, które Komisja Europejska przeznacza na Instrument na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Jego celem jest odbudowa gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19. Plan przewiduje, że będzie to około 23 mld Euro w formie grantów oraz około 34,2 mld Euro w formie pożyczek. Jak mówi marszałek Andrzej Buła, to jedna z trzech kopert finansowych, jakie na kolejne lata przygotowała Komisja Europejska. – Dwie pozostałe to tzw. REACT EU, czyli dodatkowe środki finansowe na bieżące programy spójności i na Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym oraz Fundusz Spójności na lata 2021-2027. Mając wiedzę o tych kopertach, możemy planować swoją przyszłość i wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej dobrze się do niej przygotować – mówi marszałek.

 

Jeśli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy, to każdy z polskich regionów do 20 sierpnia mógł zgłosić swoje propozycje do tego dokumentu, a tym samym ubiegać się o część z tych pieniędzy. Zgodnie z założeniami, w Krajowym Planie Odbudowy ma znaleźć się 40 dużych projektów lub ich tzw. wiązek, gotowych do realizacji. Propozycje do nich zgłaszane są przez stronę rządową oraz poszczególne regiony. Projekty, które w ramach KPO otrzymają 100% dofinansowania, mają zostać zrealizowane do 2026 r.

Na przełomie lipca i sierpnia w samorządzie województwa trwały intensywne prace nad przygotowaniem opolskich propozycji do tych projektów. W prace zaangażowane zostały wszystkie departamenty merytoryczne UMWO oraz m.in. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.  Wcześniej,  od 29 czerwca do 20 lipca prowadzone były konsultacje ze wszystkimi jednostkami samorządu terytorialnego województwa opolskiego. – Do urzędu marszałkowskiego  wpłynęło 648 propozycji do projektów – wszystkie te propozycje zostały uwzględnione w przygotowanych czternastu fiszkach projektowych, które dziś przekazaliśmy do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. To efekt bardzo dobrej współpracy ze wszystkimi samorządami. Nasze propozycje oszacowaliśmy łącznie na 3 miliardy 903 miliony euro – informował marszałek Andrzej Buła. Jeśli te 14 fiszek projektowych zostanie zaaprobowanych, będą stanowiły elementy dużych projektów na poziomie krajowym.

 

O tych opolskich propozycjach mówili dziś na konferencji prasowej członkowie zarządu województwa. Na 1 milion 335 milionów euro opiewają projekty dotyczące rozwoju infrastruktury i gospodarki. – To zarówno element drogowy, kolejowy, jak i związany z innowacyjnością naszej gospodarki – mówił członek zarządu województwa Szymon Ogłaza. Prawie 840 milionów euro to propozycje, które mają poprawić sferę edukacji (zarówno dziedzinie infrastruktury, jak i kształcenia ustawicznego oraz zwiększenia aktywności zawodowej),  polityki społecznej i ochrony zdrowia. – Proponując inwestycje w ochronie zdrowia, braliśmy pod uwagę placówki w całym regionie, zarówno wojewódzkie, jak i powiatowe czy związane z uczelnią – mówił wicemarszałek Roman Kolek. Największym – bo wartym 1,269 miliarda euro – projektem jest „Opolski zielony ład”, który przedstawiał członek zarządu województwa Antoni Konopka. – Potraktowaliśmy tutaj kompleksowo opracowanie i wdrożenie nowej strategii województwa w zakresie zasobooszczędnej, niskoemisyjnej i konkurencyjnej gospodarki – informował. W opolskich propozycjach znalazły się także projekty związane z rozwojem inwestycji i usług w opolskiej kulturze, turystyce i rekreacji. – Wpisaliśmy tutaj m.in. kompleksowy projekt dotyczący Góry Świętej Anny, który był wcześniej w  Kontrakcie Terytorialnym, ale do tej pory nie udało się go zrealizować – mówił marszałek Andrzej Buła.

Wszystkie opolskie propozycje projektów w załączniku.

VR

Nasze serwisy