Badania i większa profesjonalizacja w regionie

Jaka jest skala problemów narkotykowych w regionie, jakie działania profilaktyczne im towarzyszą i jak wykorzystać zbieranie informacji, by te działania w całym regionie były jak najbardziej efektywne – o tym dyskutowali radni województwa na sesji sejmiku.

Jak co roku, radni zapoznali się z raportem z wykonania w minionym roku wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii. Wicemarszałek Roman Kolek zwrócił uwagę, że tegorocznej prezentacji towarzyszy także informacja, jak dla projektowania działań profilaktycznych wykorzystywać badania naukowe.

Pełnomocnik zarządu województwa ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom Jacek Ruszczewski przedstawił niektóre z wyników kolejnych badań ESPAD, które informują m.in., co młodzież robi z narkotykami, jak ich używa. Te sondażowe badania  pokazują, jak  wśród młodych ludzi zwiększa się używanie  środków psychoaktywnych, a zwłaszcza marihuany i haszyszu. – Aby profilaktyka była najbardziej efektywna, powinna był realizowana przed tzw. inicjacją narkotykową, a więc już w wieku 12-13 lat – mówił pełnomocnik. Badania wskazują, że ten wiek inicjacji jest dość niski, z drugiej strony zaś informują, że o ile chłopcy w regionie rzadziej używają narkotyków niż ich rówieśnicy w całej Polsce, to starsze dziewczęta w województwie opolskim robią to częściej. Wskazując na pozytywy, Jacek Ruszczewski podkreślał, że w ostatnich dwóch latach notujemy natomiast wzrost liczby mieszkanek województwa, które objęte opieką okołoporodową, wykonują testy w kierunku wirusa HIV.

W ramach wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii prowadzone są przede wszystkim szkolenia grup zawodowych, stykających się z uzależnieniami, prowadzone są działania profilaktyczne, w tym skierowane także na profilaktykę AIDS oraz badania niepokojących zachowań  wśród najmłodszych mieszkańców regionu

Dr Michał Wanke z Uniwersytetu Opolskiego mówił o tym, jak nauka wspiera i może wspierać działania samorządów. – Nauka i zbieranie danych są potrzebne, bo pomagają finansować działania adekwatne do problemów. Badania pomagają na podstawie tzw. „widocznych” wskaźników ryzyka (a takim jest np. palenie tytoniu), przygotować działania i pracę z  ”niewidocznymi” problemami, czyli profilaktyczne działania wśród tych,  którzy używają narkotyków – mówił dr Wanke. Zwracał także uwagę na znaczenie badań dotyczących realizacji działań profilaktycznych w gminach. – Gminy często realizują programy profilaktyczne, ale są to zazwyczaj programy autorskie, najczęściej takie, które nie są rekomendowane przez Krajowe Biuro ds. Narkomanii. Wynika to najczęściej z braku specjalistów w regionie – dodawał socjolog.

Jacek Ruszczewski podkreślał, że profesjonalizacji kadry pedagogicznej w regionie na rzecz działań profilaktycznych służą inicjatywy, finansowane z budżetu województwa. – To ważne, bo im wcześniej i bardziej profesjonalnie będziemy działać, tym większej liczbie nieszczęść możemy zapobiec – mówił. Zwracał także uwagę na to, że większość sił i środków trzeba skierować właśnie na profilaktykę, nie zaś represjonowanie młodych osób, które biorą narkotyki. Wicemarszałek Roman Kolek zaś mówił, że konieczna jest zarówno większa profesjonalizacja działań, ale niezwykle potrzebne są badania, które pozwolą dedykować konkretne działania na rozwiązywanie konkretnych problemów. I zapowiedział większą współpracę samorządu województwa z naukowcami w tej sferze.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy