Współpraca z Ukrainą się rozwija

O dotychczasowej i przyszłej współpracy naszego regionu z Ukrainą rozmawiał wicemarszałek województwa Roman Kolek z nowym konsulem generalnym Ukrainy z Krakowa.

Konsul Wiaczesław Wojnarowskyj pracuje w dyplomacji od lat, pracował m.in. w Ambasadzie Ukrainy  w Polsce. 14 marca tego roku został powołany na stanowisko Konsula Generalnego Ukrainy w Krakowie. To była jego pierwsza oficjalna wizyta w województwie opolskim.

Podczas spotkania, w którym towarzyszyła mu konsul honorowa Ukrainy w Opolu Irena Pordzik, rozmawiano m.in. o wspólnych opolsko-ukraińskich inicjatywach.

Warto przypomnieć, że naszym regionem partnerskim na Ukrainie jest obwód iwanofrankiwski. Oficjalna współpraca trwa już ponad osiemnaście lat, a warto wspomnieć tutaj nie tylko ożywioną wymianę kulturalną, ale także współpracę w ochronie zdrowia. To nie tylko wzajemne wizyty lekarzy, ale organizowane od kilku lat staże ukraińskich lekarzy kardiologów, kardiochirurgów, chirurgów czy internistów w opolskim Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Wicemarszałek Roman Kolek wspominał także naszą pomoc po powodzi na Ukrainie czy wreszcie doskonale rozwijającą się współpracę strażaków obydwu regionów.  Podczas oficjalnych rozmów stwierdzono, że kolejnych pól do współpracy w najbliższym czasie na pewno nie zabraknie.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy