Pilnie potrzebna tarcza antykryzysowa dla szpitali – apel do Ministra Zdrowia

Zarząd Województwa Opolskiego apeluje do Ministra Zdrowia o niezwłoczne podjęcie działań zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne pacjentom, zgłaszającym się do szpitali. Dlatego zwraca się o pilne opracowanie i wdrożenie przez Rząd RP tarczy antykryzysowej dla systemu ochrony zdrowia w Polsce.

W tej sprawie zarząd skierował pismo do ministra Łukasza Szumowskiego, w którym czytamy m.in..:

 

Szpitale Samorządu Województwa Opolskiego są gotowe do całkowitego odmrożenia swojej działalności i wznowienia przyjęć pacjentów w pełnym możliwym zakresie, oczywiście przy zachowaniu ścisłego reżimu sanitarnego. Jednak dziś wiele czynników ogranicza to pełne odmrożenie działalności szpitali.

Stan epidemii spowodował konieczność wprowadzenia szeregu ograniczeń w funkcjonowaniu placówek ochrony zdrowia. Zawieszenie realizacji części świadczeń zdrowotnych, wynikające zarówno z rekomendacji Narodowego Funduszu Zdrowia jak i Głównego Inspektora Sanitarnego, a także spadek zainteresowania samych pacjentów, spowodowały, że znaczna część szpitali – z przyczyn od siebie niezależnych – nie ma możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych w takim zakresie, jak miało to miejsce w okresie „przedcovidowym”.

Jednocześnie, aktualna sytuacja epidemiologiczna wymusza konieczność utrzymywania szpitali w pełnej gotowości, powodując, że koszty stałe – tj. koszty osobowe oraz utrzymanie infrastruktury, stanowiące około 70-80 % wszystkich kosztów funkcjonowania placówek, ponoszone są przez jednostki bez względu na liczbę wykonanych świadczeń.

Sytuacja ta stawia szpitale na niezwykle trudnej pozycji – wykonując mniej świadczeń ponoszą większe koszty, a brak możliwości rozliczenia tych zwiększonych wydatków ze środków NFZ może doprowadzić do załamania płynności finansowej wielu jednostek. Konsekwencją tego będą – w pierwszej kolejności – zwolnienia pracowników, w dalszej zaś perspektywie, sytuacja ta doprowadzić może do załamania się polskiego systemu ochrony zdrowia.

Dlatego też absolutnie konieczne jest pilne opracowanie i wdrożenie przez Rząd RP tarczy antykryzysowej dla systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Podjęte w jej ramach działania powinny pozwolić na zapewnienie bezpieczeństwa finansowego szpitali, m.in. przez:

  • uwzględnienie skutków COVID-19 w obliczaniu sposobu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w 2021 roku, zwłaszcza płacenie za gotowość udzielania świadczeń medycznych w związku z koniecznością ponoszenia kosztów stałych;
  • znaczący wzrost nakładów na ochronę zdrowia;
  • opracowanie i wprowadzenie jednoznacznych procedur postępowania dotyczących przyjęć pacjentów we wszystkich obszarach działalności leczniczej;
  • wprowadzenie obowiązkowych, finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia testów w kierunku COVID-19 dla wszystkich pacjentów, skierowanych do przyjęć planowych na leczenie szpitalne;
  • wypracowanie mechanizmów ochrony przed zwolnieniami personelu medycznego, zatrudnionego w podmiotach leczniczych.

Nasze serwisy