Centrum Projektowe Zaawansowanych Technologii Lekkich – partner dla biznesu

Dzięki unijnej dotacji, przekazanej Politechnice Opolskiej przez urząd marszałkowski, w stolicy regionu będą prowadzone nowoczesne badania naukowe. To niezbędny element świadczenia usług dla przemysłu i otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni.

Politechnika Opolska podpisała umowę na realizację projektu pn. „Centrum Projektowe Zaawansowanych Technologii Lekkich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Projekt o całkowitej wartości niemal 8 milionów 500 tysięcy złotych pozwoli na zakup nowoczesnej, innowacyjnej aparatury do tworzonych laboratoriów. – Kupione zostaną m.in. komory starzeniowe, mikroskopy, które pozwolą nam na badanie różnych materiałów. To kolejne wzmocnienie naszego parku technologicznego – mówi rektor Politechniki Opolskiej  Marcin Lorenc.

Kierownik Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Piotr Niesłony będzie w swojej pracy na co dzień wykorzystywał te urządzenia. – Maszyny pomiarowe pozwolą nam ocenić dokładność urządzeń, które są produkowane w przemyśle automotive i przemyśle lotniczym. Ten park będzie też wykorzystywany dydaktycznie, ale głównie będzie  skierowany na przemysł – mówi Piotr Niesłony.

Anna Król z Centrum Zaawansowanych Technologii Lekkich podkreśla, że to wymóg współczesnych trendów związanych z ochroną środowiska. – Przemysł obecnie jest nastawiony na materiały hybrydowe i kompozytowe. W jednym produkcie mamy połączenie tworzyw sztucznych, metali, włókien. Musimy poznać, jak wpływają one na nasze środowisko. W centrum będziemy poznawać ich właściwości – dodaje. Nowe materiały mają mieć obniżoną wagę, na to głównie będą stawiać naukowcy.

W Opolu będzie analizowanie starzenie się materiałów. Okres badań trwających nierzadko 30 lat, dzięki  urządzeniom skrócony będzie do kilku dni. Badacze spojrzą do wnętra materiałów, będą badać ich morfologię, a to pozwoli na ocenę pęknięć i wytrzymałości na temperatury.

Członek zarządu województwa opolskiego Szymon Ogłaza zauważa, że Politechnika Opolska jest bardzo ważną uczelnią nie tylko w regionie. – Technologie lekkie są przyszłością i są ważne dla naszego przemysłu. To, co zrodzi się w głowach naukowców w tym miejscu, będzie zaadoptowane przez nasze regionalne firmy. Doposażamy uczelnię, aby mogła poszerzać swoje zaplecze badawcze. Jest to też poważny partner dla firm spoza regionu, które będą mogły zlecać badania – zaznacza Szymon Ogłaza.

Dodajmy, że dofinansowanie unijne projektu utworzenia Centrum wynosi 6 milionów 300 tysięcy złotych.

PW

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy