4 miliony złotych na drogi rolne

Ponad 4 miliony 177 tysięcy złotych przeznaczy w tym roku urząd marszałkowski na dofinansowanie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a także na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do ewidencji gruntów.

Pieniądze pochodzą z opłat wnoszonych przez inwestorów za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Stanowią dochód województwa, ale trzeba je – obligatoryjnie – przeznaczać na cele wskazane w ustawie o ochronie gruntów rolnych – m.in. na drogi dojazdowe, rekultywację, zakup sprzętu informatycznego.

– W grudniu ubiegłego roku gminy i powiaty złożyły 31 wniosków o dofinansowanie swoich inwestycji drogowych. Po wycofaniu kilku z nich i weryfikacji pozostałych zarząd województwa zadecydował o przyznaniu dotacji na 24 zadania związane z budową i przebudową dróg – mówi członek zarządu województwa Stanisław Rakoczy. – Za kwotę 4 034 tys. złotych powstanie ich ponad 22 km – dodaje.

Natomiast kwota ponad 143 tys. złotych podzielona została na sześć wniosków powiatowych na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania. Otrzymają ją powiaty prudnicki, krapkowicki, brzeski, głubczycki, kluczborski i opolski.

Od 1999 roku, czyli od chwili powstania samorządu województwa, z pieniędzy pochodzących z opłat za grunty rolne, udało się zbudować lub przebudować już ponad 500 km dróg dojazdowych do pól w całym regionie.

Obecnie przyznane dofinansowania to:

 • Dla powiatu brzeskiego 479 350 zł  na budowę dróg w gminach Grodków, Lubsza i Olszanka i sprzęt informatyczny dla starostwa powiatowego
 • Dla powiatu głubczyckiego 19 800 zł na sprzęt informatyczny dla starostwa powiatowego
 • Dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego 542 500 zł na budowę dróg w gminach Reńska Wieś i Pawłowiczki
 • Dla powiatu kluczborskiego 257 076 zł na budowę drogi w gminie Wołczyn i sprzęt informatyczny dla starostwa powiatowego
 • Dla powiatu krapkowickiego 408 800 zł na budowę dróg w gminach Walce i Strzeleczki i sprzęt informatyczny dla starostwa powiatowego
 • Dla powiatu namysłowskiego 407 200 zł na budowę dróg w gminach Pokój i Wilków
 • Dla powiatu nyskiego 347 800 zł na budowę dróg w gminach Głuchołazy, Kamiennik i Łambinowice
 • Dla powiatu oleskiego 552 250 zł na budowę dróg w gminach Rudniki i Radłów
 • Dla powiatu opolskiego 891 031 zł na budowę dróg w gminach Dąbrowa, Murów, Niemodlin, Ozimek, Tarnów Opolski i Turawa i sprzęt informatyczny dla starostwa powiatowego
 • Dla powiatu prudnickiego 193 300 zł na budowę dróg w gminach Biała i Głogówek i oprogramowanie dla starostwa powiatowego
 • Dla powiatu strzeleckiego 78 500 zł na budowę drogi w gminie Kolonowskie

Lista zadań dofinansowanych z ochrony gruntów rolnych

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy