Młodzież o swojej aktywności

Powoli kończy się projekt „Młodzież gotowa do działania”, który był realizowany przez ostatni rok. Teraz uczestnicy przygotowali film, w którym podsumowano zainicjowane i zrealizowane przez młodych przedsięwzięcia.

Dwadzieścia lokalnych inicjatyw było ukoronowaniem pracy warsztatowej dwustu  uczestników. Młodzi podejmowali się realizacji zadań w różnych materiach – od ekologii, przez pierwszą pomoc, na działaniach edukacyjnych skończywszy. Dotacja projektowa na wykonanie zadań wahała się między 2 500 zł a 500 zł. Jej wysokość była uzależniona od wyników konkursu na najlepszy pomysł, przeprowadzonego wśród uczestników w ramach projektu.

Te zwycięskie projekty na inicjatywę prospołeczną, jeszcze przed ich realizacją, zaprezentowano podczas konferencji prasowej z laureatami w dniu 18 listopada ubiegłego roku (zdjęcia właśnie z tej konferencji). W konkursie zwyciężyła inicjatywa “Happy recycling” Grupy Społecznej “Green Team”, zakładająca rywalizację opolskich szkół w trzech zespołach – na ilość zebranych śmieci w ciągu czterogodzinnej akcji. Otrzymała ona dotację na realizację w kwocie 2 500 zł. Drugie miejsce zajęła inicjatywa “Jest Ci źle – idź pobiegaj” zespołu “Strefa Wsparcia”. Zadanie polegało na organizacji jednodniowego wydarzenia, tj. prelekcji połączonej z dyskusją, na temat  pomocy małoletnim w wieku 13-15 lat z zaburzeniami psychicznymi. To dziś bardzo ważny temat. Ten projekt otrzymał dotację w kwocie 2 000 zł. Trzecie miejsce zajęła inicjatywa “Zwiększenie bezpieczeństwa oraz zabawa ze św. Mikołajem “Synków z Maciowakrza”, która zakładała organizację zabawy mikołajkowej dla najmłodszych ze szkoleniem z zakresu pierwszej pomocy,  prowadzonym przez strażaków z lokalnej OSP. Ten pomysł dofinansowano kwotą 1 500 zł. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali po 500 zł na wcielenie swoich pomysłów w życie.

 

Projekt prowadzi w urzędzie marszałkowskim Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy