Młodzież decyduje o swojej przyszłości

Zagęszczenie sieci połączeń autobusowych, zwiększenie liczby połączeń kolejowych, specjalna karta młodzieży. To niektóre z postulatów opolskiej młodzieży, która wypracowała założenia do swojej strategii dla województwa opolskiego. Zaprezentowano ją dziś w Studenckim Centrum Kultury.

Założenia dla opolskiej strategii dla młodzieży zostały wypracowane w ramach projektu „Wind of youth – for localcooperation”, realizowanego przez Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego i Stowarzyszenie „Europa Iuvenis”. Jak podkreśla Magdalena Pobóg-Lenartowicz, prezes stowarzyszenia, obok systematycznej pracy na efekt końcowego dokumentu złożyło się również ponad 600 ankiet. Forum uczestniczyło też w wizytach studyjnych w Barcelonie i Terrasiez, zorganizowało Opolski Kongres Młodzieżowy. – Prace trwały ponad rok. Zaczęliśmy od seminarium międzynarodowego. Były też spotkania z samorządowcami i przedsiębiorcami. Za nami wiele konsultacji i dyskusji. Uczestnicy też wypracowywali swoje mini projekty. To pokazało, jakie są silne i słabsze strony naszego regionu pod względem propozycji dla młodzieży. Zastanawialiśmy się, jakie mają problemy – opowiada Magdalena Pobóg-Lenartowicz.

Młodzież wie, czego chce

Jednym z efektów prac jest stworzenie w urzędzie marszałkowskim specjalnego sekretariatu do spraw młodzieży. – Chcemy, aby te postulaty stały się faktem. Tak, by młodzi chcieli tutaj zostać, uczyć się i pracować – zaznacza Zuzanna Jarocka z opolskiego forum młodzieży. W tworzeniu samej strategii systematycznie uczestniczyło ponad 40 osób. Na podstawie rozmówi i ankiet stworzono pięć obszarów: aktywność obywatelska, edukacja i rynek pracy, transport, kultura, sport i rekreacja oraz zdrowie i ekologia. Rezultaty prac zamieszczone zostały w raporcie „Opolska strategia dla młodzieży – najważniejsze założenia i kierunki”.

Chcą tutaj zostać

Zuzanna Jarocka podkreśla, że największym wyzwaniem jest potrzeba dojazdu z małych miejscowości. – Chcemy też stworzenia karty młodzieżowej, która będzie gwarantowała zniżki. Głównie poruszaliśmy problem związany z odpływem młodzieży. Sama chcę tutaj zostać i w przyszłości pracować. Chciałabym, aby zwiększył się poziom dodatkowej edukacji, powiększyła się sfera życia kulturalnego – dodaje Zuzanna Jarocka. Zaś przewodniczący Forum Młodzieży Samorządu Województwa Opolskiego Maksymilian Polis cieszy się z powołania sekretariatu do spraw młodzieży. – Chcemy też większej współpracy przedsiębiorców ze szkołami i uczelniami. Tak, abyśmy mogli się doszkalać – mówi i zachęca do tego, aby wziąć udział w naborze do Forum Młodzieży Województwa Opolskiego kolejnej kadencji, który właśnie się rozpoczął. – Takie forum jest pomocne dla młodzieży. Pozwala ono przygotować się do kariery samorządowej. Z drugiej strony uświadamia, że od młodzieży zależy przyszłość – dodaje Maksymilian Plis.

Młodzież chce decydować

Młodzież, obok utworzenia i wdrożenia „Opolskiej Karty Młodzieży” wraz z powiązaną aplikacją „Opolskie dla młodych” chciałaby też wzmocnienia wsparcia młodzieżowych rad miast i gmin. Postulują utworzenie funduszu mini grantów, konieczność wsparcia rozwoju i działania organizacji młodzieżowych, stworzenie sieci punktów informacji, powiązanej z internetowym systemem informacji. Zauważają też potrzebę wdrożenia programu rozszerzonego doradztwa zawodowego, obejmującego dyżury, zajęcia z doradcą zawodowym, warsztaty, spotkania z przedsiębiorcami, postulują wprowadzenie programów edukacji biznesowo-ekonomicznej oraz edukacji obywatelskiej i prawnej w szkołach. Ciekawostką może być także rozwinięcie infrastruktury wspomagającej recykling, co oznacza rozpowszechnienie butelkomatów i łatwo dostępnych punktów zbiórki makulatury. Postulują też organizację kampanii na rzecz przeciwdziałania marnotrawieniu żywności, w tym popularyzację tzw. lodówek społecznych, a także rozwinięcie edukacji prozdrowotnej w szkołach, w tym edukacji seksualnej.

Opole i Wrocław wspólna sprawa

Mieszkający we Wrocławiu, a jednocześnie angażujący się w forum młodzieży w Opolu Łukasz Wiatr z komisji promocji cieszy się, że zostało podpisane porozumienie z podobną, aktywną grupą młodzieży z województwa dolnośląskiego. – Mamy wiele pomysłów na wspólną pracę. Wielu młodych ludzi z Opola studiuje we Wrocławiu, rodzą się naturalne powiązania. Chcemy wspólnie organizować spotkania i imprezy – mówi. Przewodniczący rady młodzieży z województwa dolnośląskiego Kacper Matuszewski chwali się tym, że w jego województwie udało się stworzyć manifest młodzieży, a sami oni mieli wpływ na tworzenie dolnośląskiej uchwały antysmogowej.

– Wspólnie się rozwijamy. Widzimy potencjał wpływający na rozwój młodzieży w obu województwach. Tworzy się obecnie bardzo wiele młodzieżowych sejmików i rad przy gminach czy powiatach. Taka ponadregionalna współpraca jest bardzo potrzebna. Nasz głos staje się coraz bardziej doceniany – dodaje Kacper Matuszewski. Dodajmy, że podpisana dziś umowa jest pierwszą o takiej skali dla obu rad młodzieżowych.

PW

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy