Urzędy na pracy zdalnej

 Uwaga – zmienia się funkcjonowanie Kancelarii Ogólnej UMWO!

Został zamknięty punkt kancelaryjny w budynku przy ul. Hallera.

Jedynym punktem kancelaryjnym UMWO jest Kancelaria Ogólna w budynku przy ul. Piastowskiej 14, na Ostrówku.

Ale nadal zwracamy się z apelem, aby  w miarę możliwości wszystkie sprawy urzędowe załatwiać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego i podległych mu jednostkach  telefonicznie, drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy