Opolskie wciąż liderem

Pierwszy raz w naszym województwie był Christopher Todd, dyrektor wydziału ds. Polski Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej. Wziął on udział w spotkaniu zespołu, który ocenia stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz w odbywającym się tego samego dnia (15 listopada) Komitecie Monitorującym.

Chistopher Todd wysłuchał informacji o tym, że region zajmuje trzecie miejsce w Polsce pod względem zakontraktowanych umów i pierwsze w płatnościach, które już otrzymali beneficjenci za zrealizowane projekty. Dopytywał się, co jest źródłem tych osiągnięć, zainteresowały go także metody pracy ze składającymi wnioski.

Agnieszka Okupniak, zastępca dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO, mówiła, że w aktualnym RPO zostały dobrze zdefiniowane cele, które region chce osiągnąć. Informowała, że praca z potencjalnymi beneficjentami odbywa się w terenie – idzie o to, by być jak najbliżej zainteresowanych, lepiej się poznać, pomóc w sporządzeniu wniosku, skonsultować go indywidualnie. Ten kontakt ma potem miejsce na każdym etapie realizacji i rozliczania projektu.

– Opolskie jest w szpicy regionów – powiedział Christopher Todd. – Cieszę się, że mogłem posłuchać o tym, co robicie inaczej i co świetnie wam wychodzi. Program – jak myślę – swój sukces zawdzięcza ludziom i związkom, które oni tworzą współpracując ze sobą. Gratuluję tych sukcesów. Jestem pod wrażeniem tego, jak na różnych etapach pracujecie z beneficjentem. Są to dobre praktyki, którymi warto byłoby się podzielić – mówił.

Województwo opolskie podpisało dotąd umowy na kwotę 1,888 mld złotych, co stanowi 47 proc. całej przyznanej alokacji (ok. 4 mld zł). Gdy do tej kwoty doda się wybrane już do dofinansowania projekty na kwotę 275 mln złotych (umowy na ich realizację podpisane zostaną do końca roku), da to w kontraktacji projektów 54 proc. przyznanej alokacji.

Marszałek województwa, Andrzej Buła, dopowiedział, że kluczem do sukcesów jest nie tylko współpraca z beneficjentami, ale także dobry zespół, który udało się uchronić od zawirowań politycznych.- My się dopiero rozkręcamy – zapowiedział marszałek.

W trakcie posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 przyjęto m.in. uchwałę modyfikującą przeznaczenie niektórych funduszy unijnych. Kwestie te zostały wcześniej negocjowane z Komisją Europejską i uzyskały jej zgodę. Mowa o 20 mln euro, które pierwotnie przeznaczone były na przygotowanie terenów inwestycyjnych w województwie, w Aglomeracji Opolskiej oraz na obszarach przygranicznych. Ponieważ samorządy  lokalne nie były w stanie w pełni z tych funduszy skorzystać, zostaną one przesunięte na wparcie przedsiębiorczości poprzez: wzmocnienie otoczenia biznesu (dodatkowe 6 mln euro), nowe produkty i usługi MSP na obszarach przygranicznych (+ 4 mln euro), efektywność energetyczną w budynkach publicznych (+7,5 mln euro) oraz na nowoczesny transport kolejowy (+ 2,5 mln euro).

Komitet Monitorujący te zamiany zaakceptował.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy