Zajrzyj na mapę nowej turystyki przemysłowej

15 atrakcji związanych z dziedzictwem i kulturą industrialną, znalazło się na mapie nowej turystyki przemysłowej dostępnej online na stronie industrial.opolskie.pl. Są wśród nich m.in. Huta Zagwiździe, Port w Koźlu czy Most Żeliwny w Ozimku.

Mapa online nowej turystyki przemysłowej powstała w ramach projektu ponadnarodowego Projektu InduCult 2.0, który realizuje wspólnie 10 partnerów z ośmiu krajów.  Partnerem w tym projekcie jest podlegające samorządowi województwa Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG).

– Mapa obejmuje rozproszone i przestrzennie zintegrowane zasoby dziedzictwa kulturowego związane z industrializacją i przemysłem województwa opolskiego – wyjaśnia Marcin Staniszewski, kierownik projektu w OCRG.

Projekt InduCult2.0 zakłada, że dobrze wykorzystywane materialne i niematerialne zasoby kultury przemysłowej wpływają pozytywnie na regionalną tożsamość, kulturę pracy, przedsiębiorczość, innowacyjność i kreatywność. Do tych właśnie założeń i idei nawiązuje innowacyjna koncepcja nowej turystyki przemysłowej.

Mapa przedstawia produkt turystyczny, jakim jest SZLAK PRZEMYSŁU I ŻEGLUGI oraz nawiązujące do niego SZLAKI TEMATYCZNE. – Atrakcje mają przybliżać nie tylko zabytki dziedzictwa przemysłowego, ale również niematerialne zasoby kulturowe regionu takie jak wiedza, estetyka, umiejętności, postawy, mentalność, a nawet wzorce zachowań – tłumaczy Marcin Staniszewski.

Na szlaku znajduje się 15 głównych atrakcji związanych z dziedzictwem i kulturą industrialną, od Huty Zagwiździe, Mostu Żeliwnego w Ozimku, Portu w Koźlu po Zamek w Mosznej, który przebudowany został na pałac na początku XX w. przez przedstawiciela pruskiej „arystokracji węgla i stali”. Po wielu zmianach funkcji pałac w Mosznej jest dziś otwarty dla zwiedzających, odbiorców kultury i twórców. To właśnie dawny właściciel zamku i wielu zakładów przemysłowych, Hubert von Tiele-Winckler został narratorem opowieści o powstającym na jego oczach SZLAKU PRZEMYSŁU I ŻEGLUGI.

Na mapie ujęto również 5 SZLAKÓW TEMATYCZNYCH, o których opowiada narrator:

  • metalurgii i doliny Małej Panwii
  • cementu i doliny Odry
  • wapna i doliny Odry
  • chemii, węgla, koksu, Odry i kanałów
  • butów i doliny Odry

Mapa związana jest z pilotażowym wydarzeniem regionalnym DNI PRZEMYSŁU I ŻEGLUGI realizowanym cyklicznie w miejscach na SZLAKU PRZEMYSŁU I ŻEGLUGI. Wydarzenie to zostało po raz pierwszy zorganizowane 21 i 22 lipca 2018 r. w Krapkowicach i Gogolinie. Wydarzenie i mapa zostały wysoko ocenione przez uczestników i ekspertów projektu z kraju i zagranicy.

Zapraszamy zatem w podróż po Opolszczyźnie SZLAKIEM PRZEMYSŁU I ŻEGLUGI!

Nasze serwisy