Konwent Marszałków w Gdańsku

Opieka zdrowotna, transport publiczny oraz szkolnictwo zawodowe i rynek pracy były przedmiotem dyskusji podczas spotkania marszałków województw w stolicy województwa pomorskiego.

Województwo opolskie podczas pierwszego posiedzenia reprezentowali wicemarszałek województwa Roman Kolek oraz członek zarządu województwa Szymon Ogłaza.

Przedstawiciele regionów dyskutowali nt. reformy Związku Województw RP, roli samorządów w kwestii wsparcia szkolnictwa zawodowego i regionalnego rynku pracy czy rozwoju regionalnych platform e-zdrowia. Głosowali również nad kilkoma stanowiskami m.in. w sprawie nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Wizyta w Gdańsku była także okazją do zapoznania się i podzielenia doświadczeniami miasta związanymi z Gdańskim Modelem Integracji Imigrantów. Służyło temu m.in. spotkanie wicemarszałka Romana Kolka i pełnomocnika Zarządu Województwa Opolskiego ds. Wielokulturowości Marka Witka z wiceprezydentem Gdańska ds. edukacji i usług społecznych Piotrem Kowalczukiem. Stolica Pomorza ma bardzo dobre doświadczenia w integracji imigrantów z różnych stron świata. Aktywnie w tej kwestii współpracują m.in. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku oraz Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek. Obcokrajowcy, którzy z różnych względów znaleźli się w mieście, mogą liczyć na pomoc przy pośrednictwie pracy, materiały informacyjne w ojczystym języku, kursy języka polskiego czy doradztwo zawodowe czy prawne. – Gdańsk to przykład miasta bardzo otwartego, tolerancyjnego. To obszar, gdzie kultury się przenikają, ludzie się integrują. Także w ramach różnych grup etnicznych. Warto skorzystać z tak wspaniałych doświadczeń i modeli, które tu wypracowano. Według różnych szacunków, Gdańsk dla połowy imigrantów staje się domem, a nie jedynie punktem przejściowym – przyznał wicemarszałek Roman Kolek.

Marszałkowie województw odwiedzili również Europejskie Centrum Solidarności, gdzie spotkali się byłym prezydentem Lechem Wałęsą.

Konwent Marszałów to gremium, platforma dyskusji i forum rozwiązywania spraw dotyczących rozwoju regionów. W trakcie jego posiedzeń wypracowywane są koncepcje  zmian  dotyczących zarówno ustawodawstwa, jak i usprawnień w organizacji  współpracy samorządów województw z administracją rządową. To również możliwość na przedstawienie stanowisk w ważnych sprawach, dotyczących wszystkich szesnastu regionów.

Kolejne, a zarazem ostatnie posiedzenie Konwentu Marszałków Województw Pomorskie 2019 odbędzie się 7 czerwca w Sopocie.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy