Małopolska przejęła Dom Polski Południowej

Pracą Domu Polski Południowej w Brukseli w tym roku będzie kierowało województwo małopolskie, które przejęło prezydencję tej placówki od Śląska.

Dom Polski Południowej   to wspólne przedstawicielstwo trzech regionów – małopolskiego, opolskiego i śląskiego – w stolicy Unii Europejskiej. Dlatego też w uroczystym przekazaniu prezydencji wzięli udział przedstawiciele naszego regionu.  W  delegacji uczestniczyli: wicemarszałek województwa Roman Kolek, przewodniczący i wiceprzewodniczący  sejmikowej Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Hubert Kołodziej i Szymon Godyla oraz Agnieszka Okupniak, dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu UMWO. Wydarzenie było również świetną okazją do spotkań i dyskusji z partnerami województwa opolskiego w Brukseli.

 

Z ambasadorem RP w Królestwie Belgii Pierwsze Arturem Orzechowskim rozmawiano o współpracy w zakresie promocji turystycznej i kulturalnej.  Wizyta w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisja Europejska (DG REGIO) oraz spotkanie z Christopherem Toddem oraz Małgorzatą Kucińską – pozwoliła na podsumowanie 15 lat funkcjonowania naszego regionu w strukturach Unii Europejskiej. Dyskusja dotyczyła także  przyszłości polityki regionalnej oraz konieczności komunikowania o realizowanych projektach i podejmowanych inicjatywach tak, abyśmy jako Wspólnota Europejska, mieli świadomość pozytywnych zmian zachodzących w naszym otoczeniu.

W trakcie kolejnego spotkania w Parlamencie Europejskim na zaproszenie europosłanki Danuty Jazłowieckiej, rozmawiano o kierunku polityki europejskiej, potrzebach regionu i metodach ich wyrażania na arenie Unii Europejskiej.

Przed uroczystością przekazania prezydencji miało również miejsce spotkanie władz trzech regionów partnerskich Domu Polski Południowej – wicemarszałek Roman Kolek o dalszej współpracy rozmawiał z wicemarszałkiem województwa małopolskiego Tomaszem Urynowiczem i wicemarszałkiem województwa śląskiego Wojciechem Kałużą.

 

Uroczystość przekazania prezydencji DPP miała miejsce 6 lutego wieczorem w Cinéma Galeries w Brukseli.  Wydarzenie uatrakcyjnił pokaz filmu ,,Bogowie” (reż. Łukasz Palkowski, 2014), przedstawiającego okoliczności, w jakich prof. Zbigniew Religa przeprowadził z powodzeniem pierwszą w Polsce transplantację serca (1985 r.). Dopełnieniem projekcji filmowej był wywiad z prof. Andrzejem Bochenkiem – bliskim współpracownikiem prof. Z. Religi, który za zasługi dla rozwoju kardiochirurgii został nagrodzony medalem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gloria Medicine oraz Medalem Computer Honor Award. Zamysłem organizatorów wydarzenia było zaprezentowanie osiągnięć i atutów regionów Polski Południowej od rzadko pokazywanej strony – rozwoju technologii i zaawansowanej medycyny.

Nasze serwisy