Szybsza podróż z Opola do Nysy

Linia kolejowa Opole- Nysa wreszcie doczeka się remontu. Od grudnia 2020 roku będziemy jeździć tam pociągiem szybciej. Dziś w urzędzie marszałkowskim  podpisano w tej sprawie umowę.

Inwestorem tych prac będzie spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., które jest właścicielem torów. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, dlatego przedstawiciele spółki podpisali umowę z władzami województwa.

– Linia Opole-Nysa to ważna linia dla regionu,  komunikacja dwóch dużych miast. W tej chwili podróż pociągiem na tej trasie trwa godzinę trzydzieści – czterdzieści minut, co jest mocno uciążliwe dla wszystkich – mówi Remigiusz Widera, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki UMWO.

Rewitalizacja linii kolejowej Nysa – Opole będzie kosztować 132,464 mln zł, a kwota dofinansowania z UE wyniesie  88,167 mln zł. Projekt ma zostać zakończony w grudniu 2020 roku, w jego efekcie zmodernizowana zostanie linia kolejowa o długości ponad 47 kilometrów, poprawi się także bezpieczeństwo na ośmiu przejazdach kolejowych.  Andrzej Kudła, zastępca dyrektora Regionu Śląskiego PKP PLK mówi, że spółka dotrzyma terminu. – Chcielibyśmy oddać linię w użytkowanie w grudniu 2020 roku. Ten remont to także ponad 50 obiektów inżynieryjnych, zmodernizowane stacje i przystanki, które będą bardziej przyjazne da osób niepełnosprawnych. Nowe wiaty, oświetlenie, tablice informacyjne – będzie taki komfort, jak na wszystkich modernizowanych liniach kolejowych w Polsce – dodaje.

Szymon Ogłaza, członek zarządu województwa mówi, że prawdopodobnie od maja 2018 do grudnia 2020 roku będziemy mieli do czynienia z zamknięciami linii Opole-Nysa. – Ale będzie to w różnych okresach na różnych etapach. Na początku stycznia ustalimy harmonogram i zakres  zamknięć z wyłonionym wykonawcą robót, tak, by były jak najmniej uciążliwe dla pasażerów. Dla pasażerów będzie oczywiście komunikacja zastępcza – mówi. – Ale dzięki tym pracom podróż na tej trasie będzie trwać poniżej godziny. Mamy nadzieję że przyciągnie to więcej pasażerów, bo chcemy też po 2020 roku przygotowywać zwiększoną ofertę dla na tej trasie – dodaje.

Realizacja projektu przyczyni się przede wszystkim do poprawy parametrów technicznych linii kolejowej i zwiększenia bezpieczeństwa ruchu, do likwidacji uciążliwych dla wszystkich podróżnych ograniczeń prędkości, a w efekcie do komfortu podróżowania.

Projekt jest w całości zadaniem PKP PLK, ale samorząd województwa, przygotowując Regionalny Program Operacyjny, stworzył możliwość dofinansowania z regionalnych funduszy unijnych prace modernizacyjne na tej ważnej w regionie linii.

VR/PW

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy