Miniony rok był rekordowy

Ponad 100 mln zł dotacji trafiło w ubiegłym roku na konta tych firm z Opolszczyzny, które realizowały unijne projekty. A sześciu nowych inwestorów, którzy zdecydowali się ulokować w naszym regionie swoje zakłady, zadeklarowało, że ich nakłady inwestycyjne sięgną 3 mld zł.

– Pod względem wysokości wypłaconego firmom wsparcia oraz pod względem wysokości nakładów inwestycyjnych, które mają ponieść w naszym regionie nowi inwestorzy, miniony rok był rekordowy – mówi marszałek Andrzej Buła. – A to znaczy, że gospodarka i nasi przedsiębiorcy pracowali na najwyższych obrotach, za co należą im się ogromne podziękowania.

Okazją do omówienia tego, co działo się w 2018 r. w opolskiej gospodarce, była zorganizowana 25 stycznia w Opolu Gala podsumowująca, zorganizowana przez  Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Wzięli w niej udział przedsiębiorcy i przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, które są partnerami OCRG: Loży Opolskiej BCC, Opolskiej Izby Gospodarczej, Izby Gospodarczej „Śląsk” i Izby Rzemieślniczej oraz przedstawiciele władz regionu. Partnerem strategicznym tegorocznej gali OCRG był Bank Millenium. Główny ekonomista tego banku Grzegorz Maliszewski wygłosił podczas tego wydarzenia prelekcję dot. prognoz ekonomicznych na 2019 r.

Co wynika z podsumowania 2018 r.? OCRG ogłosiło w nim pięć naborów, a cztery rozstrzygnęło. W tych rozstrzygniętych naborach rozdzielono prawie 28 mln zł dofinansowując 94 projekty. – Za tymi liczbami kryją się konkretne efekty – wyjaśnia członek zarządu woj. opolskiego Szymon Ogłaza. – Dzięki temu powstanie prawie 270 miejsc opieki dla maluchów w żłobkach; kilkudziesięciu przedsiębiorców weźmie udział w targach, głównie zagranicznych; kilkudziesięciu wprowadzi nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne, a spółdzielnie czy fundacje zainwestują w rozwój.

Rok 2018 był też rekordowy pod względem wartości inwestycji, które zadeklarowali ponieść nowi inwestorzy w województwie opolskim. W sumie „tak” Opolszczyźnie powiedziało w 2018 r. sześciu inwestorów, podobnie jak w roku 2017. Ich łączne nakłady mają sięgnąć 3 mld zł. Dzięki tym inwestycjom ma powstać 1600 miejsc pracy w regionie. – Największą z tych inwestycji jest bez wątpienia inwestycja belgijskiej firmy Umicore, która wybrała Nysę na miejsce swojego zakładu – przypomina marszałek Andrzej Buła. Docelowo ma tam powstać 1000 miejsc pracy, a zadeklarowane przez Umicore nakłady to 660 mln euro (2,77 mld zł).

Oprócz kontynuacji projektów już z powodzeniem realizowanych, takich jak „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” czy „Kooperacyjne Opolskie”, OCRG uruchomiło też w 2018 r. nowe projekty. Jest to m.in. projekt dotyczący dofinansowania do szkoleń, w ramach którego firmy – w zależności od wielkości – mogą dostać 12, 24 lub 48 tys. zł na szkolenia podnoszące albo uzupełniające kompetencje kadry i służące rozwojowi przedsiębiorstwa. – Już w 2018 roku, gdy ten projekt uruchomiliśmy, podpisaliśmy 390 umów dotyczących dofinansowania szkoleń na kwotę 1,5 mln zł – wylicza dyrektor OCRG Roland Wrzeciono.

Kolejny nowy projekt OCRG to promesy i dotacje na usługi specjalistyczne. Firmy mogą w jego ramach dostać do 150 tys. zł np. na opracowanie strategii wejścia na rynki zewnętrzne, także zagraniczne, kooperację z partnerem biznesowym, udział w giełdach czy targach branżowych; doradztwo prawne, finansowo-księgowe, organizacyjne, wynajem urządzeń laboratoryjnych, audyt energetyczny, dostęp do płatnych baz danych, raportów, analiz, szkolenia specjalistyczne, itp.

Jesienią OCRG powołało też 9-osobowy zespół opiekunów firm, w ramach którego pracownicy tej jednostki – jak handlowcy w komercyjnych przedsięwzięciach, ale oczywiście bezpłatnie – jeżdżą do firm w całym regionie i przedstawiają ofertę samorządu województwa dla przedsiębiorców. – Jesienią odbyło się kilkadziesiąt takich spotkań. Mamy wiele pozytywnych sygnałów ze strony firm, że taki sposób prezentacji i omawiania oferty województwa im odpowiada – relacjonuje Roland Wrzeciono.

Jakie są plany dot. wsparcia dla firm ze strony samorządu województwa na ten rok? M.in. dalsze wspieranie szkoleń i doradztwa, usług specjalistycznych, prace dotyczące aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji oraz ogłoszenie sześciu kolejnych naborów dla firm, w których pula dotacji ma wynieść prawie 65 mln zł.

KK-OCRG

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy