„Niwki” już od 27 lat

Na temat tegorocznej oferty programu „Niwki” rozmawiała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego rada programowa tego projektu.

„Niwki” to przede wszystkim program podnoszący kompetencje i poszerzający wiedzę nauczycieli języka niemieckiego – ale nie tylko. Już od wielu lat uczestniczą w nim także nauczyciele innych przedmiotów z województw opolskiego i śląskiegp. To różnorodność form dydaktycznych – kursów językowych, po konferencje, warsztaty, seminaria czy konsultacje i przekazywanie „dobrych praktyk”.

Jak mówił wicemarszałek Roman Kolek, który w tej kadencji odpowiada za realizację „Niwek”, to ważny dla regionu, dobry merytorycznie  projekt, ponadto odznacza się wysokim poziomem merytorycznym. Konsul RFN w Opolu, Birgit Fisel-Rösle, pierwszy raz uczestniczyła w posiedzeniu rady programowej. Jednak podkreśliła, że zna program i jego walory, dlatego tez konsulat nadal będzie go wspierał na tym samym poziomie, jak w latach ubiegłych.

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, który program realizuje, zaproponował  – podobnie jak w poprzednich latach – trzy obszary tematyczne. Pierwszy to oferta doskonalenia dla nauczycieli placówek oświatowych na wszystkich etapach edukacyjnych, drugim ma być forum wymiany doświadczeń w zakresie organizacji nauczania języka mniejszości narodowej, kolejny koncentrować się będzie na opracowaniu materiałów dydaktycznych do nauczania języka mniejszości narodowej i edukacji regionalnej.

– Oferta – jak wyjaśniała koordynator projektu Izabela Szczepańska – powstaje zawsze na podstawie potrzeb zgłaszanych przez uczestników i zmian edukacyjnych zachodzących w kraju. Przewodniczący sejmiku województwa Rafał Bartek, a jednocześnie przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim  sugerował, by w ramach programu mocniej wykorzystywać projekty edukacyjne, realizowane przez organizacje mniejszości niemieckiej, np. Niemieckie Towarzystwo Oświatowe. Wicemarszałek Roman Kolek zaś mówił, by do edukacji nt. wielokulturowości w ramach programu włączyć Marka Witka, od stycznia pełnomocnika zarządu województwa ds. wielokulturowości.

Tak, jak w poprzednim roku, tegoroczny koszt programu „Niwki” to 175 tysięcy złotych –  współfinansują go samorząd województwa opolskiego i Konsulat RFN w Opolu po 70 tysięcy złotych oraz samorząd województwa śląskiego w kwocie 35 tys. złotych.

VR

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy