Konsultacje Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rozpoczęło konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030). W ramach spotkań konsultacyjnych w styczniu 2019 r. organizowane są konferencje regionalne, współorganizowane przez urzędy marszałkowskie. W Opolu takie spotkanie odbędzie się 14 stycznia 2019 r. w sali im. Orła Białego w godzinach od 13.00 do 15.00.

Strategia to podstawowy dokument strategiczny polityki regionalnej państwa, wyznaczający cele i kierunki działań do 2030 r. To od niego zależy m.in., na co będą wydatkowane pieniądze z budżetu państwa, jak i funduszy unijnych w nadchodzących latach.

KSRR 2030 zastąpi dotychczas obowiązującą Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjętą przez rząd w 2010 r.

Pełna informacja na temat konsultacji KSRR 2030 oraz formularz do składania uwag znajdują się pod linkiem:

http://www.miir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego-2030/

Program spotkania konsultacyjnego w Opolu

Projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy