Nagrody i stypendia edukacyjne Marszałka – czas na zgłoszenia

Po raz kolejny Departament Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego ogłasza nabór do Nagród i Stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego. Jak co roku, w październiku, podczas Regionalnego Święta Edukacji, Marszałek Województwa  wyróżni nagrodami  i stypendiami najzdolniejszych i najaktywniejszych uczestników procesu edukacji.

Zapraszamy więc:

– do składania wniosków o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego

  • doktorantów,
  • studentów,
  • uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie;

– uczniów wszystkich typów szkół do składania wniosków o przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego Prymus Opolszczyzny.

Zapraszamy również do składania wniosków o przyznanie Nagrody  Marszałka Województwa Opolskiego Professor Opoliensis za najważniejszą pracę naukową oraz Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju edukacji.

Regulaminy ww. nagród i stypendiów wraz z wnioskami dostępne są na stronie internetowej https://www.opolskie.pl/nagrody-w-dziedzinie-edukacji/

Wnioski należy dostarczyć w terminie do 5 lipca br. (decyduje data stempla pocztowego) listownie na adres:

Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

45-082 Opole, ul. Piastowska 14

lub

bezpośrednio do siedziby Departamentu:

budynek Instytutu Śląskiego, ul. Piastowska 17 w Opolu – w sekretariacie II p., pok. 204.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Departamentem Edukacji i Rynku Pracy UMWO pod numerem telefonu 77 44 67 831 lub 77 44 67 838.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy