Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego w dziedzinie edukacji

Jak co roku Zarząd Województwa przyznał nagrody edukacyjne:

  1. Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju edukacji,
  2. Nagrody Zarządu Województwa Opolskiego, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie, za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz realizacji innych zadań statutowych.

Listy laureatów w załączeniu:

Laureaci nagrody marszałka województwa opolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju edukacji

Laureaci nagrody zarządu województwa nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest województwo opolskie

Prymus Opolszczyzny 2023 – znamy laureatów!

Znamy już laureatów tegorocznej Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego Prymus Opolszczyzny w kategoriach „wiedza” i „sztuka” !

W dniu  11 września 2023 r. Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził listę tegorocznych Prymusów Opolszczyzny. W tym roku nagrody otrzyma 60 uczniów – 30 w kategorii „wiedza” i 30 w kategorii „sztuka”. W załączeniu lista laureatów:

Prymus Opolszczyzny 2023 – lista laureatów

Zarząd Województwa Opolskiego postanowił także uhonorować dwoje uczniów nagrodami specjalnymi Marszałka Województwa Opolskiego Prymus Opolszczyzny za ich wybitne sukcesy!

W kategorii wiedza taką nagrodę otrzyma Maciej Jankowski z I Liceum Ogólnokształcącego im. Lotników Polskich w Oleśnie, zaś w  kategorii sztuka Anna Zadorska z Publicznego Technikum nr 3 przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego w Opolu.

Wszystkim laureatom gratulujemy wspaniałych osiągnięć !

 

______________________________________________________________________________________

Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego Prymus Opolszczyzny 

w dwóch kategoriach: WIEDZA i SZTUKA dla uczniów wszystkich typów szkół

Regulamin prymus 2023

Wniosek prymus wiedza 2023

Wniosek prymus sztuka 2023

Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju edukacji

dla osób, w tym nauczycieli, działających w zakresie oświaty i wychowania na obszarze województwa opolskiego

Regulamin nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie edukacji

Wniosek szczególne osiągnięcia w dziedzinie edukacji

Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego Doctor Opoliensis

dla osób ze stopniem naukowym doktora, dziedzin nauki i dyscyplin naukowych wskazanych w rozporządzeniu ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz artystycznych (Dz. Ust. z dn. 11 października 2022, poz. 2202), których osiągnięcia naukowe mają znaczenie dla rozwoju regionu

Regulamin doctor opoliensis

Wniosek doctor opoliensis

Wniosek doctor opoliensis

Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego Professor Opoliensis

dla osób, ze stopniem naukowym, co najmniej doktora habilitowanego lub tytułem profesora, za działania na rzecz rozwoju potencjału naukowo – badawczego województwa opolskiego

Regulamin professor opoliensis

Wniosek professor opoliensis

Wniosek professor opoliensis

___________________________________________________________________________________________

Koordynatorem przyznawania nagród jest:
Departament Edukacji i Rynku Pracy UMWO w Opolu
45-082, Opole
ul. Piastowska 14
tel.: (+48) 77 44 67 832, 833.

___________________________________________________________________________________________

Na posiedzeniu w dniu 19 września 2022 r. Zarząd Województwa przyznał nagrody edukacyjne:

  1. Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju edukacji,
  2. Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego Prymus Opolszczyzny w kategorii sztuka oraz wiedza

Listy laureatów w załączeniu.

O formie przekazania nagród poinformujemy wszystkich laureatów w najbliższym czasie.

Wszystkim laureatom gratulujemy wspaniałych osiągnięć!

Laureaci Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju edukacji

Prymus Opolszczyzny 2022

 

Nasze serwisy