Nagrody w dziedzinie edukacji

Stypendia i nagrody edukacyjne marszałka

Nagrody edukacyjne Marszałka – tegoroczni laureaci

Informujemy, że w związku z pandemią koronawirusa (COVID-19) wstrzymane zostają w br.:

– Stypendia doktoranckie Marszałka Województwa Opolskiego;

– Stypendia Marszałka Województwa Opolskiego dla uczniów/ słuchaczy/ studentów;

– Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego „Profesor Opoliensis”;

W przyszłym roku, po zatwierdzeniu budżetu, ww. stypendia i nagroda zostaną wznowione.

W tym roku można się jednak  ubiegać o Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego Prymus Opolszczyzny,  przyznawaną uczniom za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020 – w kategorii „wiedza” do 30 nagród oraz do 30 nagród w kategorii „sztuka”.

Nagroda Prymus Opolszczyzny za rok 2019/20, jest nagrodą finansową (w kwocie do 2.500 zł), wypłacaną jednorazowo, skierowaną do osób uczących się na terenie województwa opolskiego. Zapraszamy uczniów wszystkich typów szkół do składania wniosków o przyznanie tej nagrody. Wnioski o przyznanie nagrody  należy dostarczyć w terminie do 18 września br. (decyduje data stempla pocztowego, data nadania przesyłki za pośrednictwem platformy ePuap lub – po uzgodnieniu – data złożenia w Departamentach):

W kategorii WIEDZA:

listownie na adres: Urząd  Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Edukacji i Rynku Pracy 45-082 Opole, ul. Piastowska 14

Platforma ePuap na adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP

lub bezpośrednio do siedziby Departamentu –  jedynie w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Departamentem Edukacji i Rynku Pracy (tel. 77 4467 838, 77 4467837)

W przypadku pytań proszę o kontakt pod nr tel. 77 44 67 835 /841 /837/ 838 lub e-mail: dep@opolskie.pl

W kategorii SZTUKA:

listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Kultury Sportu i Turystyki 45-082 Opole, ul. Piastowska 14

Platforma ePuap na adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP

lub bezpośrednio do siedziby Departamentu – jedynie w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Departamentem Kultury Sportu i Turystyki (tel. 77 4429 336, 77 4429 337)
W przypadku pytań proszę o kontakt pod nr tel. 77 4429 336 /337 lub e-mail:
dks@opolskie.pl

————————————————————————————————————————————————–

Koordynatorem przyznawania nagród i stypendiów jest:
Departament Edukacji i Rynku Pracy UMWO w Opolu
45-082, Opole
ul. Piastowska 14
tel.: (+48) 77 54 16 500 lub 536

Szczegółowe zasady przyznawania Nagrody Marszałka określają regulaminy udostępnione wraz z wnioskiem.

Nasze serwisy