Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego w dziedzinie edukacji

Po raz kolejny Marszałek Województwa Opolskiego zaprasza do składania wniosków o nagrody w dziedzinie edukacji:

 • Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego Prymus Opolszczyzny w dwóch kategoriach: WIEDZA i SZTUKA dla uczniów wszystkich typów szkół;
 • Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju edukacji dla osób, w tym nauczycieli, działających w zakresie oświaty i wychowania na obszarze województwa opolskiego.

WSZYSTKIE WNIOSKI NALEŻY DOSTARCZYĆ W TERMINIE OD 21 CZERWCA DO 5 LIPCA 2024 R.

Wnioski należy składać, w terminie naboru :

 1. W  przypadku Nagrody  Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju edukacji oraz Nagrody Prymus Opolszczyznyw Kategorii WIEDZA:
 • osobiście w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego: ul. Ozimska 19, 46-020 Opole, tel. kontaktowy: 77/4445540/545;
 • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego: Hallera 9  lub w Punkcie Informacyjnym przy ul. Ostrówek 5-7;
 • w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe – nadanie przesyłki poleconej na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego;
 • poprzez ePUAP na adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP.
 1. W przypadku Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego Prymus Opolszczyzny w kategorii SZTUKA:
 • osobiście w sekretariacie Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego: ul. Żeromskiego 3 45-053 Opole , tel. Kontaktowy: 77/ 4429331/336, 77/5416813;
 • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego: ul. Hallera 9 lub w Punkcie Informacyjnym przy ul. Ostrówek 5-7;
 • w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe – nadanie przesyłki poleconej na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego;
 • poprzez ePUAP na adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP.

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje:

 1. W przypadku Nagrody  Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju edukacji oraz Nagrody Prymus Opolszczyzny w Kategorii WIEDZA:
 • data wpływu do sekretariatu Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
 • data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
 • data nadania przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe,
 • data nadania korespondencji za pośrednictwem skrzynki ePUAP.
 1. W przypadku Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego Prymus Opolszczyzny w kategorii SZTUKA:
 • data wpływu do sekretariatu Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
 • data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
 • data nadania przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe,
 • data nadania korespondencji za pośrednictwem skrzynki ePUAP.

Regulamin przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego Prymus Opolszczyzny stanowi załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego nr 255/2024 z dnia 10 czerwca 2024 r. (w załączeniu).

Regulamin Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego Prymus Opolszczyzny

Wniosek-Prymus Opolszczyzny – WIEDZA

Wniosek-Prymus Opolszczyzny – SZTUKA

Kontakt:
1/ Anna Oleksiak, Departament Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – kategoria WIEDZA
Tel. 77 44 45 545
e-mail: dep@opolskie.pl

2/ Joanna Odoj-Klamut, Departament Kultury i Dziedzictwa Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego – kategoria SZTUKA

Tel. 77 44 29 336

e-mail: dkd@opolskie.pl

Regulamin Nagrody  Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju edukacji stanowi załącznik do Uchwały nr 7162/2022 Zarządu Województwa Opolskiego nr 9519/2023 z dnia 15 maja 2023 r. ( w załączeniu).

Regulamin nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie edukacji

Wniosek szczególne osiągnięcia w dziedzinie edukacji

Wniosek – szczególne osiągnięcia w dziedzinie edukacji

Kontakt:
Dariusz Joniak, Departament Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
Tel. 77 44 45 536
e-mail: dep@opolskie.pl

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków i życzymy powodzenia!

Koordynatorem przyznawania nagród jest:
Departament Edukacji i Rynku Pracy UMWO w Opolu
tel.: (+48) 77 44 45 540

______________________________________________________________________________________

Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego Doctor Opoliensis

dla osób ze stopniem naukowym doktora, dziedzin nauki i dyscyplin naukowych wskazanych w rozporządzeniu ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz artystycznych (Dz. Ust. z dn. 11 października 2022, poz. 2202), których osiągnięcia naukowe mają znaczenie dla rozwoju regionu

Regulamin doctor opoliensis

Wniosek doctor opoliensis

Wniosek doctor opoliensis

Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego Professor Opoliensis

dla osób, ze stopniem naukowym, co najmniej doktora habilitowanego lub tytułem profesora, za działania na rzecz rozwoju potencjału naukowo – badawczego województwa opolskiego

Regulamin professor opoliensis

Wniosek professor opoliensis

Wniosek professor opoliensis

___________________________________________________________________________________________

Koordynatorem przyznawania nagród jest:
Departament Edukacji i Rynku Pracy UMWO w Opolu
tel.: (+48) 77 44 45 540

___________________________________________________________________________________________

Na posiedzeniu w dniu 19 września 2022 r. Zarząd Województwa przyznał nagrody edukacyjne:

 1. Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju edukacji,
 2. Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego Prymus Opolszczyzny w kategorii sztuka oraz wiedza

Listy laureatów w załączeniu.

O formie przekazania nagród poinformujemy wszystkich laureatów w najbliższym czasie.

Wszystkim laureatom gratulujemy wspaniałych osiągnięć!

Laureaci Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju edukacji

Prymus Opolszczyzny 2022

 

Nasze serwisy