Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego w dziedzinie edukacji

Na posiedzeniu w dniu 19 września br. Zarząd Województwa przyznał nagrody edukacyjne:

 1. Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju edukacji,
 2. Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego Prymus Opolszczyzny w kategorii sztuka oraz wiedza

Listy laureatów w załączeniu.

O formie przekazania nagród poinformujemy wszystkich laureatów w najbliższym czasie.

Wszystkim laureatom gratulujemy wspaniałych osiągnięć!

Laureaci Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju edukacji

Prymus Opolszczyzny 2022

________________________________________________________________________________________________

Po raz kolejny Marszałek Województwa Opolskiego zaprasza do składania wniosków o nagrody w dziedzinie edukacji:

 • Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego Prymus Opolszczyzny w dwóch kategoriach: WIEDZA i SZTUKA dla uczniów wszystkich typów szkół;
 • Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju edukacji dla osób, w tym nauczycieli, działających w zakresie oświaty i wychowania na obszarze województwa opolskiego.

Szczegółowe zasady przyznawania nagród określają regulaminy, które wraz z wnioskami dostępne są poniżej.

 Wszystkie wnioski należy dostarczyć w terminie od 24 czerwca do 8 lipca br.

 W  przypadku Nagrody  Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju edukacji oraz Nagrody Prymus Opolszczyzny w Kategorii WIEDZA wnioski należy składać:

 • w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe – nadanie przesyłki poleconej na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, 45-082 Opole, ul. Piastowska 14;
 • w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. gen. Józefa Hallera 9, lub w Punkcie Informacyjnym przy ul. Piastowskiej 14 (Ostrówek);
 • w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 17, II piętro p. 204;
 • poprzez ePUAP na adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP.

O zachowaniu terminu decyduje:

 • data nadania przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe;
 • data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, lub Punktu Informacyjnego;
 • data wpływu do sekretariatu Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego;
 • data nadania korespondencji za pośrednictwem skrzynki ePUAP.

W przypadku Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego Prymus Opolszczyzny w  kategorii SZTUKA wnioski należy składać:

 • w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe – nadanie przesyłki poleconej na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Departament  Kultury i Dziedzictwa Regionalnego(dawniej Dep. Kultury, Sportu i Turystyki), 45-082 Opole, ul. Piastowska 14;
 • w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ul. gen. Józefa Hallera 9, lub w Punkcie Informacyjnym przy ul. Piastowskiej 14 (Ostrówek);
 • poprzez ePUAP na adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP;
 • bezpośrednio do siedziby Departamentu:  jedynie w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (nr tel. 77 44 29 336, 77 44 29 337) lub e-mail: dkd@opolskie.pl.

O zachowaniu terminu decyduje:

 • data nadania przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe;
 • data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, lub Punktu Informacyjnego;
 • data wpływu do sekretariatu Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego (dawniej Dep. Kultury, Sportu i Turystyki) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego;
 • data nadania korespondencji za pośrednictwem skrzynki ePUAP.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków i życzymy powodzenia!

Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego Prymus Opolszczyzny:

Regulamin nagrody Prymus Opolszczyzny 2022

Wniosek o nagrodę Prymus Opolszczyzny 2022 – kategoria Wiedza

Wniosek o nagrodę Prymus Opolszczyzny 2022 – kategoria SZTUKA

Oświadczenie RODO kandydata do nagrody Prymus Opolszczyzny

Oświadczenie nagrodzonego

Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju edukacji:

Regulamin Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju edukacji

Wniosek o przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju edukacji

______________________________________________________________________________________________

Koordynatorem przyznawania nagród jest:
Departament Edukacji i Rynku Pracy UMWO w Opolu
45-082, Opole
ul. Piastowska 14
tel.: (+48) 77 44 67 832, 833.

Nasze serwisy