DOROCZNE NAGRODY I STYPENDIA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W DZIEDZINIE EDUKACJI PRZYZNANE

Regionalne Święto Edukacji  –  laureaci nagród i stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego  2021

Zarząd Województwa Opolskiego przyznał doroczne Nagrody i Stypendia Marszałka Województwa Opolskiego w dziedzinie edukacji.

Nagrody zostały wręczone podczas Regionalnego Święta Edukacji  28 października 2021 r. w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

Serdecznie gratulujemy sukcesu!

Nagrody i stypendia edukacyjne wręczone

Wykaz laureatów w załączeniu:

 

 

——————————————————————————————————————————————————————–

Po raz kolejny Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła zaprasza do składania wniosków o stypendia i nagrody w dziedzinie  edukacji:

 • Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego  dla studentów, o które mogą ubiegać się studenci opolskich uczelni oraz osoby studiujące poza naszym województwem, ale mające zameldowanie na terenie województwa opolskiego;
 • Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego dla słuchaczy/uczniów szkół medycznych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Opolskie;
 • Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego Prymus Opolszczyzny w dwóch kategoriach: WIEDZA i SZTUKA dla uczniów wszystkich typów szkół;
 • Nagroda  Marszałka Województwa Opolskiego Professor Opoliensis
 • Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju edukacji.

Regulaminy ww. nagród i stypendiów wraz z wnioskami dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego https://www.opolskie.pl/region/nauka-i-edukacja/ .

Wszystkie wnioski należy dostarczyć w terminie od 25 czerwca do 9 lipca br.:

W  przypadku Nagrody  Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju edukacji,  Professor Opoliensis,  Stypendiów oraz Nagrody Prymus Opolszczyzny w Kategorii WIEDZA wnioski należy składać:

 • listownie (w przypadku stypendiów decyduje data wpływu, w pozostałych przypadkach decyduje stempla pocztowego) na adres:

Urząd  Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Edukacji i Rynku Pracy 45-082 Opole, ul. Piastowska 14;

 • za pośrednictwem platformy ePuap (w przypadku stypendiów decyduje data wpływu, w pozostałych przypadkach decyduje data nadania przesyłki)

na adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP

 • lub – w uzasadnionych przypadkach – w siedzibie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy, po wcześniejszym kontakcie z Departamentem Edukacji i Rynku Pracy (nr tel. 77 44 67 831 /837 /838 lub e-mail: dep@opolskie.pl);

 

W przypadku Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego Prymus Opolszczyzny w  kategorii SZTUKA:

 • listownie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Urząd  Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Kultury, Sportu i Turystyki 45-082 Opole, ul. Piastowska 14

 • za pośrednictwem platformy ePuap (decyduje data nadania przesyłki)

na adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP

 • lub bezpośrednio do siedziby Departamentu: jedynie w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Departamentem Kultury Sportu i Turystyki (nr tel. 77 44 29 336, 77 44 29 337) lub e-mail: dks@opolskie.pl).

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków i życzymy powodzenia!


Koordynatorem przyznawania nagród i stypendiów jest:
Departament Edukacji i Rynku Pracy UMWO w Opolu
45-082, Opole
ul. Piastowska 14
tel.: (+48) 77 54 16 500 lub 536

Szczegółowe zasady przyznawania Nagrody Marszałka określają regulaminy udostępnione wraz z wnioskiem.

Nasze serwisy