Nagrody w dziedzinie edukacji

Koordynatorem przyznawania nagród i stypendiów jest:
Departament Edukacji i Rynku Pracy UMWO w Opolu
45-082, Opole
ul. Piastowska 14
tel.: (+48) 77 54 16 500 lub 536

Szczegółowe zasady przyznawania Nagrody Marszałka określają regulaminy udostępnione wraz z wnioskiem.

Nasze serwisy