Konkurs „Korony Dożynkowe 2018”

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił konkurs koron dożynkowych 2018. Konkurs odbędzie się w dniu 2 września br. w Paczkowie, podczas dożynek wojewódzkich.

Podstawowym celem konkursu jest kultywowanie i dokumentowanie tradycji regionalnej plastyki obrzędowej związanej z okresem żniw, jak również zwiększenie aktywności życia kulturalnego mieszkańców wsi.
Korony dożynkowe i prace plastyczne będą ocenione w dwóch kategoriach:
– korony dożynkowe oraz prace plastyczne kłosowo – ziarnkowe,
– korony dożynkowe oraz prace plastyczne ziarnkowe.

Oceny zgłoszonych prac dokona komisja konkursowa powołana przez Marszałka Województwa Opolskiego.

Zgodnie z regulaminem konkursu zgłoszenia koron i prac mogą dokonać gminy województwa opolskiego lub wojewódzkie związki o charakterze rolniczym w terminie do 29 sierpnia 2018 r.

Zgłoszenia należy przesłać lub dostarczyć do Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, ul. Główna 1, 49-330 Łosiów.

Do konkursu można zgłosić tylko jedną koronę lub pracę plastyczną z danej gminy lub wojewódzkiego związku o charakterze rolniczym.

Ogłoszenie konkursu

Regulamin konkursu

Wzór karty zgłoszeniowej

Wzór oświadczenia

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy