Wyznaczą obwody łowieckie

W dniu 12 grudnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu opiniodawczo-doradczego w sprawie podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie.

Zespół został powołany przez marszałka województwa, zgodnie z zapisami ustawy Prawo łowieckie. W jego skład wchodzą: przedstawiciele dyrektorów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach i Łodzi, przedstawiciele Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu i Częstochowie oraz Izby Rolniczej w Opolu, a także dwoje przedstawicieli Zarządu Województwa Opolskiego.

Akty powołania członkom zespołu wręczył w imieniu marszałka członek zarządu województwa Stanisław Rakoczy.

Prawo łowieckie obliguje urzędy marszałkowskie do nowego podziału województw na obwody łowieckie do dnia 31 marca 2020 r. Wytyczenie nowych granic obwodów będzie wymagało konsultacji m.in. z Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych, zarządami okręgowymi PZŁ, izbami rolniczymi oraz samorządami.

Nasze serwisy