„Marszałkowskie Talenty” po raz drugi – konkurs ogłoszony

Zarząd Województwa Opolskiego właśnie ogłosił drugą edycję konkursu na przyznanie stypendium Marszałka Województwa Opolskiego w dziedzinie twórczości artystycznej – „Marszałkowskie Talenty”.

Konkurs ma wyłonić młodych, zdolnych, kreatywnych, którzy mają odwagę tworzenia rzeczy oryginalnych. Przyznane w jednorazowej kwocie 7.600 złotych stypendia pozwolą doskonalić warsztat twórczy, pogłębić umiejętności i wiedzę.

Stypendia wyłaniać będą najzdolniejszą młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych działających na terenie województwa opolskiego w siedmiu dziedzinach sztuki: muzyce, plastyce, fotografii, filmie, literaturze oraz tańcu i teatrze.

Uprawnieni do złożenia wniosku o przyznanie stypendium to pełnoletnie osoby fizyczne na stałe zameldowane na terenie naszego województwa, szkoły, instytucje kultury i stowarzyszenia twórcze, inne podmioty działające w sferze kultury i sztuki. Stypendystów wyłoni kapituła złożona z wybitnych autorytetów w sferze kultury.

Wnioski stypendialne należy składać do dnia 9 marca 2018 r. do godz. 15.30 . Zgłoszenia kandydatów można przesyłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole lub składać je osobiście w kancelarii ogólnej urzędu w godzinach od 7.30 do 15.30. Ogłoszenie o naborze – na stronie:

http://bip.opolskie.pl/2018/02/nabor-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-marszalka-wojewodztwa-opolskiego-w-dziedzinie-tworczosci-artystycznej-marszalkowskie-talenty-2/

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku stypendia otrzymało trzynaścioro młodych artystów. Informacja na ten temat: https://www.opolskie.pl/2017/06/marszalkowskie-talenty-przyznane/

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy