Są już pieniądze na szkolenia i doradztwo dla firm

26 mln zł – to pieniądze na doradztwo i szkolenia dla firm z unijnej puli województwa opolskiego. Wnioski o wsparcie z tej puli przedsiębiorcy mogą już składać do Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. Firmy mogą dostać 12, 24 lub 48 tys. zł.

Jak poinformował na konferencji prasowej inaugurującej ten projekt 24 stycznia 2018 r. marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła – kwota 26 mln zł ma zostać rozdysponowana wśród opolskich przedsiębiorców, którzy chcą doszkolić siebie lub swoich pracowników albo skorzystać z usług doradczych, w ciągu najbliższych czterech lat. Mikroprzedsiębiorstwa mogą dostać do 12 tys. zł w formie refundacji za szkolenie, małe firmy – do 24 tys. zł, a firmy średnie – do 48 tys. zł.

– Jestem przekonany, że te pieniądze posłużą naszym przedsiębiorcom do podniesienia kwalifikacji pracowników, a przez to do poprawy konkurencyjności ich firm – mówi marszałek.

Wsparcie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz ich pracowników działających w branżach, które zostały uznane za specjalizacje regionalne Opolszczyzny. Są to: branża budowlana (z przemysłem mineralnym i usługami budowlanymi), chemiczna, drzewno-papiernicza (w tym przemysł meblarski), maszynowa i elektromaszynowa, metalowa i metalurgiczna, paliwowo-energetyczna, rolno-spożywcza, a także transport i logistyka, usługi medyczne i rehabilitacyjne oraz usługi turystyczne. Trzeba też pamiętać, że w ramach jednego przedsiębiorstwa średni poziom dofinansowania dla jednej osoby nie może przekroczyć 4 tys. zł

Operatorem tych pieniędzy, zarezerwowanych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, jest podlegające samorządowi województwa Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG), a partnerem – Fundacja Rozwoju Śląska.

– Potrzeby podnoszenia kwalifikacji zawodowych są duże, a wynikają często z faktu zatrudniania osób bez kwalifikacji zawodowych bądź z kwalifikacjami innymi, niż wymagane. Dodatkowo nasze przedsiębiorstwa przechodzą intensywny proces wymiany technologii, pociągający za sobą potrzebę doskonalenia umiejętności i kompetencji. Szybko zmieniająca się i rozwijająca gospodarka te potrzeby jedynie potęguje – podkreśla Arnold Czech, prezes Fundacji Rozwoju Śląska.

Dyrektor OCRG Roland Wrzeciono poinformował, że pula 26 mln zł została proporcjonalnie podzielona na całe 4 lata realizacji projektu. Pieniądze, z których firmy będą mogły skorzystać w tym roku, to 6,5 mln zł. – To duża kwota, ale i zainteresowanie taką formą wsparcia też jest duże. Właśnie rozpoczynamy przyjmowanie wniosków – powiedział Roland Wrzeciono.

Dodał też, że pracownicy OCRG od kilku tygodni udzielają zainteresowanym informacji ws. tego projektu. Pytania można kierować na e-mail: szkolenia@ocrg.opolskie.pl lub zadawać je telefonicznie dzwoniąc na numery 77 40 33 604 lub 77 40 33 605.

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z unijnego dofinansowania do szkoleń czy usług doradczych, najpierw musi zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych PARP (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/), następnie wybrać z Bazy szkolenie i firmę szkolącą. Może to być firma z woj. opolskiego, ale też z innych regionów kraju. Następnie przedsiębiorca wypełnia formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.ocrg.opolskie.pl, zakładka „Projekty”, a potem „Usługi Rozwojowe” lub w linku: http://ocrg.opolskie.pl/pl/projekty/operator-systemu-popytowego-w-ramach-dzialania-7-5-rpo-wo-2014—2020-22.html

KK-OCRG/PW

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy