Doświadczeni i zasłużeni

Odznakami „Za Zasługi dla Województwa Opolskiego” marszałek uhonorował byłych żołnierzy, osoby zasłużone dla środowisk kombatanckich w regionie.

Major Wanda Nowak była  żołnierzem AK, łączniczka i kolporterką prasy podziemnej w okręgu tarnopolskim. Prze wiele lat pełniła funkcję prezesa Światowego Związku Żołnierzy AK w Opolu, współorganizując uroczystości patriotyczne w regionie,  a także współpracując z młodzieżą. Mirosław Żarczyński i Kazimierz Makuła to także  kombatanci i społecznicy, dziś działają w zarządzie okręgu Związku Inwalidów Wojennych RP w województwie opolskim.

Odznaki w imieniu marszałka wręczał członek zarządu województwa Szymon Ogłaza, podczas Zjazdu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP w województwie opolskim.

Nasze serwisy