Katyń w naszej pamięci

78 rocznica Zbrodni Katyńskiej to moment zadumy, refleksji, wspomnień ofiar tej niezwykle trudnej i tragicznej historii. Skala zbrodni przeraża do dziś. Prawda o niej żyje dzięki dążeniu do prawdy i pamięci wielu pokoleń Polaków.

Tą okrutną zbrodnię i cierpienia wielu pokoleń rodzin ofiar trudno opisać słowami. Z roku na rok ubywa bezpośrednich świadków i rodzin dotkniętych zbrodnią katyńską. Wiosną 1940 NKWD zamordowało w Katyniu 22 tysiące polskich obywateli.

Miejscem wspomnień, spotkań i uroczystości – symbolem tragedii jest opolska Golgota Wschodu. To właśnie tam spotkali się przedstawiciele Rodzin Katyńskich, kombatanci, młodzież oraz opolskie władze.

Wicemarszałek województwa Roman Kolek, wspominał ogrom tragedii i ofiary tej bestialskiej zbrodni. – Oddajemy hołd ofiarom Zbrodni Katyńskiej, która w pamięci Polaków jest bolesną raną i wielką traumą. Tysiące polskich oficerów, podoficerów wojska i policji, ale także księża i cywile, którzy trafili do obozów NKWD w Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie, Charkowie i Miednoje zostało brutalnie zamordowanych. Wiedzieli, że są w sowieckiej niewoli, ale przecież mieli nadzieję, że wrócą do swoich rodzin – pisali o tym w listach. Niestety ich życie zostało nagle przerwane, a ślad po nim zatarty – zapadła cisza – świat milczał albo kłamał o tej zbrodni przez ponad 50 lat! – mówił. Jak przypomniał, przez ten czas konsekwentnie wmawiano Polakom i całemu światu, że zbrodni w Katyniu dokonali Niemcy. – Mimo, że w 1943 r. ekshumowano pierwsze szczątki zabitych w lesie katyńskim, to dopiero pół wieku potem, kiedy odnaleziono następne ponad 17 tys. szczątków zamordowanych w kaźniach NKWD, odwołano wieloletnie kłamstwo katyńskie i haniebne milczenie – wyjaśnił. Katyń – jak mówił – jest jednocześnie miejscem naznaczonym zaprzeczaniem faktom i  pogardy dla prawdy, którą chciano zastąpić doktryną. – Prawdy nie udało się zakłamać, bo była mocno zakorzeniona w narodzie – głównie dzięki bohaterskiej postawie Kresowiaków i rodzin ofiar zbrodni, którzy  trwali przy prawdzie bez względu na konsekwencje – podsumował.

Jak przypomniała Urszula Gawor, prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska data 13 kwietnia w tej trudnej historii jest szczególna. – W tym roku mija 78 rocznica zbrodni, która na całym świecie znana jest jako Zbrodnia Katyńska. Dzień 13 kwietnia jest dniem jednym z ostatnich transportów jeńców z obozów internowania, gdzie byli przetrzymywali do miejsc kaźni – mówiła.

Wyrazem pamięci, hołdu pomordowanym było złożenie pod Krzyżem Golgota Wschodu pamiątkowych zniczy i biało – czerwonych wiązanek.

Nasze serwisy