Będą kolejne miejsca opieki dla dzieci

269 miejsc w niepublicznych żłobkach i 25 miejsc opieki dla dzieci w wieku do 6 lat powstanie dzięki kolejnej puli unijnego dofinansowania. Wsparcie na ten cel, w sumie ponad 5,6 mln zł, właśnie przyznane zostało dziewięciu przedsiębiorcom.

Dofinansowanie przyznał zarząd województwa opolskiego w rozstrzygniętym właśnie, drugim już naborze na tworzenie żłobków i klubów dziecięcych lub alternatywnych form opieki dziennej dla dzieci do lat 6. Ogłosiło go w listopadzie ubiegłego roku Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.- Dzięki temu dofinansowaniu utworzone, doposażone czy rozbudowane zostaną żłobki w Niemodlinie, Kluczborku, Zębowicach, Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, Polskiej Cerekwi i Kadłubie Wolnym – wylicza dyrektor OCRG Roland Wrzeciono.

Większość z tych projektów zakłada budowę albo rozbudowę, remont, dostosowanie i doposażenie już istniejących budynków przeznaczonych na żłobki. W ramach jednego, prócz żłobka dla 16 maluchów, ma też powstać miejsce, które będzie opiekować się dziećmi w wieku od 3 do 6 lat w formie „opieki na godziny” świadczonej głównie popołudniami (w godz. od 15 do 18). Całkowita wartość wszystkich 9 zakwalifikowanych do dofinansowania projektów wyniesie ponad 14 mln zł, a samo dofinansowanie ponad 5,6 mln zł. Koszt najdroższej z inwestycji wyliczono na prawie 4,4 mln zł (projekt zakłada uruchomienie żłobka), a najtańszej – 160 tys. zł (doposażenie żłobka). Najwyższe przyznane dofinansowanie to blisko 800 tys. zł, najniższe – 112 tys. zł.

Będą kolejne miejsca opieki dla dzieci

Nabór dotyczący tworzenia żłobków czy klubów dziecięcych jest jednym z tych, które wprost wpisują się w program „Opolskie dla Rodziny”. Inwestycje te mają nie tylko umożliwić tworzenie miejsc opieki dla najmłodszych mieszkańców regionu, ale też służyć godzeniu życia zawodowego i prywatnego ich rodzicom. Podczas podpisania w listopadzie ub. roku umów z przedsiębiorcami, którzy takie wsparcie dostali w poprzednim naborze, marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła podkreślał, że od kilku lat na Opolszczyźnie omawiane są wyzwania związane z demografią i depopulacją. – Nie da się tego problemu rozwiązać w ciągu roku. To musi być  zaplanowany proces, w którym uczestniczą dobrzy partnerzy. Tacy właśnie, jak przedsiębiorcy, którzy zadecydowali się sięgnąć po dotacje na budowę czy doposażenie miejsc opieki dla maluchów czy seniorów – mówił.

O dofinansowanie w ramach rozstrzygniętego właśnie naboru mogli starać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w woj. opolskim. Był to już drugi nabór na ten cel w latach 2014-2020. Ogłoszenie go było możliwe, bo w poprzednim, przeprowadzonym w maju, a rozstrzygniętym w sierpniu ub. roku, nie wykorzystano pełnej puli pieniędzy. W poprzednim naborze zarząd województwa przyjął do dofinansowania osiem z 15 złożonych projektów na tworzenie czy doposażenie żłobków. Całkowita ich wartość to ponad 8,2 mln zł, a wartość przyznanego na nie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 dofinansowania to ponad 4,2 mln zł. Gdy przedsiębiorcy skończą realizację wszystkich tych projektów, na Opolszczyźnie powstanie ponad 200 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w żłobkach i klubach dziecięcych, m.in. w Opolu, Strzelcach Opolskich, Tułowicach, Kluczborku czy Krapkowicach. – To oznacza, że po zakończeniu realizacji wszystkich projektów z obu naborów przybędzie prawie 500 miejsc opieki dla najmłodszych.

KK-OCRG

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy