Ogłoszenia o naborze za pośrednictwem Nyskiego Księstwa Jezior i Gór

Zarząd Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Link do ogłoszeń
Link do strony www. Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy