Muzeum w Łambinowicach po nowemu

Od dnia 1 stycznia 2018 roku Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu-Łambinowicach będzie prowadzone wspólnie przez samorząd województwa i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 28 grudnia w Warszawie podpisano   umowę w tej sprawie.

Umowę podpisali wiceminister kultury Jarosław Sellin, marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła i wicemarszałek Stanisław Rakoczy.

Ministerstwo i samorząd województwa będą wspólnie prowadzić Muzeum i współfinansować koszty jego działalności merytorycznej. Umowa o współprowadzeniu muzeum daje placówce większą stabilizację oraz większy rozmach w organizacji działalności merytorycznej.

Minister Jarosław Sellin już podczas podpisania listu intencyjnego w tej spawie rok temu  mówił, że rząd podjął decyzję, iż miejsca pamięci o szczególnym znaczeniu dla polskiej historii, będące dotąd pod opieką samorządów, przejdą pod opiekę państwa lub będą prowadzone z samorządami przy udziale państwa. – Centralne Muzeum Jeńców Wojennych jest miejscem szczególnym – mówił. – Upamiętnia wielowiekową niewolę jeńców, ludzką udrękę. Mało jest takich miejsc w Europie.

Marszałek Andrzej Buła przypomina zaś, że samorząd województwa od wielu lat zabiegał o podniesienie rangi łambinowickiej placówki. – Muzeum, które nawet w nazwie ma słowo „Centralne”  jest unikalną w skali kraju i Europy placówką – dodaje.

Zgodnie z podpisaną w Warszawie umową budżet CMJW na rok 2018 wyniesie 3 miliony złotych – z tego 1 milion 750 tysięcy zapłaci ministerstwo, a 1 milion 250 tysięcy – samorząd województwa.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu powstało w 1964 roku jako oddział Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. W 1965 roku zostało podniesione do rangi instytucji centralnej, podlegającej Ministerstwu Kultury  i Sztuki. Samorząd Województwa Opolskiego został organizatorem muzeum  1 stycznia 1999 roku, w związku z reformą ustrojową państwa.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy