„Niwki” dostosowane do potrzeb uczestników

Na temat oferty programowej oraz założeń finansowych Programu „Niwki” rozmawiała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego rada programowa tego programu.

W mijającym 2017 roku „Niwki” miały 1132 uczestników. Zaoferowano im 51 najrozmaitszych form dydaktycznych. Wśród nich kursy językowe, konferencje, warsztaty, seminaria, konsultacje zespołowe. Zajęcia „wyszły” poza tytułowy ośrodek w Niwkach – odbywały się także w weekendy w Kluczborku oraz Kędzierzynie-Koźlu i Rybniku, bo województwo śląskie od kilku lat jest partnerem programu.

Wicemarszałek Stanisław Rakoczy, który z ramienia Zarządu Województwa odpowiada za realizację „Niwek”, zapewniał, że program będzie kontynuowany, bo ma przyszłość, jest ważny dla regionu, ponadto odznacza się wysokim poziomem merytorycznym.

Na zmieniającą się formułę programu zwracała uwagę m.in. Sabina Haake, konsul RFN w Opolu. – „Niwki” powołane zostały, by kształcić nauczycieli języka niemieckiego. Stopniowo oferta edukacyjna była rozszerzana. Teraz okazuje się, że znajomość języka niemieckiego przez mieszkańców regionu może wpływać na jego rozwój. Inwestorzy niemieccy szukają pracowników ze znajomością języka, szacujemy to zapotrzebowanie nawet na 1000 osób. Program więc służy nie tylko mniejszości niemieckiej, ale także wszystkim mieszkańcom, którzy językiem niemieckim się posługują i chcą poznać kulturę naszego kraju – mówiła.

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, który program realizuje, zaproponował na rok 2018 trzy obszary tematyczne. Pierwszy to oferta doskonalenia dla nauczycieli placówek oświatowych na wszystkich etapach edukacyjnych, drugim ma być forum wymiany doświadczeń w zakresie organizacji nauczania języka mniejszości narodowej, kolejny koncentrować się będzie na opracowaniu materiałów dydaktycznych do nauczania języka mniejszości narodowej i edukacji regionalnej.

– Oferta – jak wyjaśniała koordynator projektu Izabela Szczepańska – powstała na podstawie potrzeb zgłaszanych przez uczestników i zmian edukacyjnych zachodzących w kraju. W związku z wygaszaniem gimnazjów ich nauczyciele muszą się przekwalifikować do podjęcia pracy w szkołach podstawowych. Uczestnicy kursów wskazywali, jakie obszary kompetencji chcieliby opanować. Idzie m.in. o umiejętności związane z poznaniem siebie, rozbudzeniem kreatywności, wyrażaniem siebie poprzez techniki wizualne, lepsze poznanie pracy indywidualnej z uczniem, wspieranie talentów i mocnych stron ucznia, poznanie narzędzi pomocnych do budowania dobrych relacji z uczniem.

Podobnie, jak w roku 2017, program „Niwki” kosztować będzie w roku przyszłym 175 tysięcy złotych. Na tę kwotę składają się wpłaty z budżetu samorządu województwa i Konsulatu RFN w Opolu po 70 tysięcy złotych oraz województwa śląskiego w kwocie 35 tys. złotych.

Nasze serwisy