Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w Opolu

W województwie opolskim gościli członkowie sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego rozmawiano o skutkach powiększenia Opola, w gronie przedstawicieli przyłączonych gmin oraz przedstawicieli Opola.

Posłów i zaproszonych gości przywitał marszałek  Andrzej Buła, mówiąc: – Cieszę się, że wybraliście Państwo to miejsce, aby podyskutować o ważnych problemach samorządowych. Mam nadzieję, że jako członkowie tej komisji, jesteście zwolennikami idei samorządu i decentralizacji oraz tego, abyśmy dalej w Polsce konsekwentnie realizowali politykę umacniania samorządów. Jesteście Państwo w województwie szczególnym, województwie, którego różnorodni mieszkańcy poprzez swoją historię nauczyli się od kilkudziesięciu lat bardzo dobrze ze sobą współpracować – 70 lat uczymy się dobrego sąsiedztwa, to dobre sąsiedztwo nam wychodzi bardzo dobrze. Problem, który dzisiaj będziecie Państwo omawiać, w pewien sposób to sąsiedztwo zaburzyło.

Podczas spotkania przedstawiciele Urzędu Miasta Opola przedstawili informacje nt. skutków zmiany granic administracyjnych. Głos w dyskusji zabrali przedstawiciele gmin przyłączonych do Opola oraz posłowie. W wyniku spotkania komisji wypracowane mają zostać rekomendacje dot. zasad zmian granic administracyjnych.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy