Rada o uchwale antysmogowej i problemach społecznych

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego na pierwszym posiedzeniu powakacyjnym pozytywnie zaopiniowała dwa dokumenty: projekt sejmikowej uchwały antysmogowej oraz projekty wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2018-2025.

Co do uchwały antysmogowej – Manfred Grabelus, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska UMWO, wyjaśniał, że projekt zawierał dwie kwestie: zakaz stosowania w instalacjach grzewczych węgla brunatnego, flotów i mułów węglowych (od 1 listopada tego roku) oraz określał, w jakim czasie powinny zostać wymienione stare instalacje grzewcze i zastąpione kotłami klasy piątej. Ponieważ na początku września ukazało się rozporządzenie wicepremiera Mateusza Morawieckiego o zakazie od 1 października tego roku sprzedaży na terenie RP kotłów gorszych niż klasa 5 (ekoprojekt), Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu, które odbyło się 11 września (w dniu obrad rady) wycofał się z zapisu uchwały mówiącym o piecach. Manfred Grabelus zwracał też uwagę, że wśród 744 uwag, które wpłynęły w trakcie konsultacji uchwały antysmogowej 672 głosy opowiadały się za przyspieszeniem prac nad nią. Członkowie rady przy jednym głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowali ten projekt.

Jacek Ruszczewski, pełnomocnik zarządu ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, z kolei relacjonował, w jaki sposób powstawały projekty wojewódzkich programów rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii (Narodowy Program Zdrowia zawierał zadania przypisane samorządom), jakie zapisy zawierają, na jakich opierają się diagnozach i badaniach. Pieniądze na realizację programów pochodzą z tzw. korkowego. Roczny budżet na ten cel, to około 350 tys. złotych. Także te projekty zostały przez Radę zaopiniowany pozytywnie.

MS

Nasze serwisy