78 mln na pożyczki dla przedsiębiorców

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego podpisano pierwsze umowy pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a pięcioma pośrednikami finansowymi, którzy na ich podstawie będą udzielać pożyczek dla firm z województwa opolskiego z pieniędzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Podpisywane umowy „uruchomią” pulę 78 mln zł. To pierwsza transza, bowiem na ten cel przeznaczonych jest ponad 336 mln złotych.

25 września dwie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego podpisali Arnold Czech, prezes zarządu Fundacji Rozwoju Śląska i Helena Lellek prokurent tej Fundacji. Jedną w imieniu FRS (24 mln zł), a drugą w imieniu konsorcjum Fundacji Rozwoju Śląska i Centrum Rozwoju Biznesu sp. z o.o.(22 mln zł). Kolejną z umów podpisał Krzysztof Jachimczak, prezes Zarządu ECDF SA w imieniu konsorcjum ECDF oraz Mega Sonic SA (14 mln  zł). Czwartą – Jarosław Borzymowski, prezes Zarządu SA Agencji Leasingu i Finansów (na 8 mln zł), a piątą Cezary Górka, pełnomocnik Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA (10 mln zł).

Przemysław Cieszyński, członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, deklarował, że już za dwa tygodnie opolscy przedsiębiorcy będą mogli z tych pieniędzy w formie pożyczek skorzystać. Pośrednicy finansowi wyłonieni zostali przez BKG w drodze przetargu. Pożyczki przedsiębiorcy z sektora MSP będą mogli przeznaczać m.in. na inwestycje dotyczące wdrażania innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia czy sprzęt produkcyjny, który pomoże we wprowadzaniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług, a także na inwestycje w rozwój przedsiębiorstw.

Pośrednicy finansowi mogą oferować dwa produkty: małą i dużą pożyczkę inwestycyjną (za wyjątkiem AliF, która może tylko małą pożyczkę). Wysokość małej to kwota do 150 tys. złotych, a okres spłaty wynosi do 60 miesięcy. Zaś duża pożyczka może być udzielona do kwoty 2 mln złotych – zwrot w ciągu 84 miesięcy.

Marszałek województwa Andrzej Buła mówił, że materia finansowa jest trudna, ale nie obca, bowiem samorząd województwa już wcześniej realizował tego rodzaju wsparcie dla przedsiębiorców. Na Opolszczyźnie projekt będzie funkcjonował pod nazwą „Przedsiębiorcze opolskie” i ma wzmocnić potencjał konkurencyjny firm na lokalnym rynku oraz ich zdolność do rozszerzenia działalności o nowe produkty. Marszałek przypomniał też, że całą regionalną pulę pieniędzy -336 mln złotych – na pożyczki dla przedsiębiorców samorząd przekazał w grudniu ubiegłego roku do BGK, który stał się menadżerem projektu.

 

Pożyczki finansowane z pieniędzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (poddziałanie 2.1.1) tym różnią się od udzielanych przez banki, że są przeznaczone dla przedsiębiorców realizujących inwestycje. Charakteryzuje je elastyczność podejścia, niskie koszty i długa karencja w spłacie kredytu (sześć miesięcy), brak opłat i prowizji związanych z ich udostępnieniem i obsługą. Ich oprocentowanie może być korzystniejsze, niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis.

Nasze serwisy