Droga z Dobrzenia Wielkiego do Kup do przebudowy

Kolejny kilometr drogi wojewódzkiej 454 doczekał się przebudowy. Zarząd Dróg Wojewódzkich właśnie podpisał umowę na tę inwestycję z  firmą DROG-BUD z Częstochowy. Remont sfinansuje samorząd województwa, wsparcia udzieliła też gmina Dobrzeń Wielki.

Całe zadanie warte jest około 800 tysięcy złotych, z czego gmina dołoży 200 tysięcy złotych. Wójt Dobrzenia Wielkiego Piotr Szlapa mówi, że to już drugi etap przebudowy, w którym uczestniczy gmina. – W miarę naszych możliwości udaje nam się dokładać do tych zadań. Dwa razy już się udało. Zobaczymy, jak będzie za rok – dodaje.

– To kontynuacja prac związanych z modernizacją całego przebiegu drogi  454. W samym Dobrzeniu Wielkim, w centrum miejscowości, już w 2018 roku wykonaliśmy remont kilometrowego odcinka tej drogi, również przy wydatnej pomocy gminy. W roku 2019 zaś rozbudowaliśmy odcinek 1,4 kilometra między Dobrzeniem Wielkim a Kup za prawie 1,4 mln zł – i tę inwestycję dofinansowała gmina, dając na ten cel 200 tys. zł – informuje Szymon Ogłaza, członek zarządu województwa, dodając, że ma nadzieję na szybką i sprawną inwestycję, bo wykonawca – DROG-BUD z Częstochowy – na naszych drogach wojewódzkich prowadził już wiele prac. Szef  firmy, Tomasz Kędzior, przewiduje, że prace potrwają niespełna dwa miesiące i nie powinny sprawiać zbyt dużych utrudnień użytkownikom drogi.

Koniec prac planowany jest na wrzesień tego roku.  – W ubiegłym roku rozpoczęliśmy od strony Kup przebudowę tej drogi na odcinku ponad kilometra, a w tym roku kończymy odcinkiem leśnym. Teraz nie spełnia on wymaganych parametrów, więc zostanie wymieniona cała nawierzchnia oraz podbudowa krawędzi jezdni, zostaną umocnione pobocza, będzie też nowe oznakowanie pionowe i poziome – wymienia dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Bartłomiej Horaczuk.

Marszałek Andrzej Buła, który uczestniczył w podpisaniu umowy podkreśla, że to niewielki odcinek bardzo ważnej drogi w układzie północ – południe województwa. – Sukcesywnie ją remontujemy i przebudowujemy. Tutaj zaś widać bardzo dobry kierunek naszej współpracy z samorządami lokalnymi. Przypomnę, że tylko w 2019 roku podpisaliśmy  z samorządami 30 umów na łączną kwotę 4 miliony zł – to pokazuje, ze samorządy chcą uczestniczyć w remontach dróg wojewódzkich, zwłaszcza na tych odcinkach, gdzie jest duży przepływ pieszych – dodaje marszałek.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy