Targi Odnowy Wsi w Pilszczu

W  tym  roku obchodzimy dwudziestolecie programu Odnowy Wsi. Około 600 tysięcy złotych przeznaczył Zarząd Województwa Opolskiego dla przedstawicieli społeczności wiejskich, a także dla dzieci i młodzieży z regionu na inicjatywy związane z tym jubileuszem.

W wielu miejscowościach odbywają się festiwale, konkursy, festyny i przeglądy o zasięgu co najmniej regionalnym, które promują program odnowy wsi. Najbliższy – już w połowie sierpnia w Pilszczu.

Targi Odnowy Wsi w Pilszczu

Przypomnijmy – na początku w programie Odnowy Wsi programu uczestniczyły  54 sołectwa z 28 gmin, obecnie jest 711 sołectw z 68 gmin. Opolska „Odnowa wsi” jest ewenementem w skali kraju – sięga po oddolne inicjatywy, aktywizuje lokalne społeczności, a celem owych przeobrażeń jest nie tylko dbałość o ład przestrzenny i estetykę, ale zmiana mentalności mieszkańców, ich dbałość o dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. Samorząd województwa na wsparcie lokalnych inicjatyw przeznaczył w latach 2002-2016 aż 7 mln złotych. Sołectwa zrealizowały za nie przedsięwzięcia o wartości prawie 40 mln złotych, co oznacza, że jedna złotówka pomnożona została przeszło pięciokrotnie.

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy