Konkurs „Działalność OSP w województwie opolskim – historia i współczesność”

Po raz pierwszy Marszałek Województwa Opolskiego organizuje i ogłasza konkurs plastyczno-literacko-filmowy pn. „Działalność OSP w województwie opolskim – historia i współczesność”.

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o różnorodnej działalności ochotniczych straży pożarnych, rozwijanie zainteresowań historią lokalną z uwzględnieniem dziejów jednostek strażackich oraz roli społecznej jaką jednostki OSP pełnią w życiu lokalnych społeczności, popularyzacja dorobku jednostek OSP w województwie opolskim po przystąpieniu Polski do UE w związku z jubileuszem piętnastolecia akcesji.

Konkurs skierowany jest do całych klas szkolnych ze szkół województwa opolskiego. Będzie przeprowadzony w trzech kategoriach:

kategoria plastyczna: klasy I – IV szkół podstawowych

– malarstwo, rysunek, tradycyjne techniki graficzne (bez grafiki komputerowej), techniki mieszane.

Kategoria literacka: klasy V-VIII szkoły podstawowe

– dowolna forma literacka prac ( m.in. opowiadanie, pamiętnik, list, rozprawka, reportaż).

Kategoria filmowa: gimnazjaliści i szkoły ponadpodstawowe

– film od 3 do 5 minut, może być on opracowany z wykorzystaniem różnych środków wyrazu (dokument, reportaż, fabuła, animacja, materiał reklamowy, teledysk, satyra).

 

Harmonogram konkursu:

– 15 kwietnia zakończenie naboru prac,

– 7 maja uroczyste wręczenie nagród w ramach II Gali Strażaka Województwa Opolskiego – 15 lat Opolskich OSP w Unii Europejskiej – „Aktywni ze św. Florianem w tle”, która została zaplanowana w Dom EXPO w Opolu.

Laureaci w każdej kategorii konkursu otrzymają nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca. Dodatkową nagrodą dla nagrodzonych i wyróżnionych klas będzie bezpłatne zwiedzanie wraz z przewodnikiem wybranych atrakcji turystycznych województwa opolskiego.

Szczegóły konkursu określa regulamin.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa ucznia klasy uczestniczącej w konkursie

Karta zgłoszeniowa – opiekun klasy

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy