71 milionów złotych dla subregionu południowego

W dwa lata na południu regionu  poprawi się dostęp do komunikacji zbiorowej, będą dodatkowe centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe i nowoczesne parkingi.

Pieniądze przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego na tzw. gospodarkę niskoemisyjną. Pod tym pojęciem kryją się zadania, których efektem ma być  zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. Przyczynić się do tego ma zmniejszenie liczby samochodów na drogach. Dlatego w programie postawiony jest akcent na komfortową komunikację zbiorową. Budowa centrów przesiadkowych na obrzeżach i w centrach miast ma przyczyniać się do pozostawienia samochodu i skorzystania z wygodnego autobusu. Ten najczęściej będzie hybrydowy bądź elektryczny. W projektach przewidziano również budowę ścieżek rowerowych, remonty dróg.

Do subregionu południowego należą powiat nyski, prudnicki i głubczycki oraz gminy:  Paczków, Głubczyce i Grodków. To właśnie przedstawiciele tych samorządów ubiegali się o pieniądze i ostatecznie w piątek (30.06) podpisali umowy z marszałkiem województwa opolskiego Andrzejem Bułą.

– Samorządowcy zdali egzamin z partnerstwa i przygotowali  trudne projekty, które łączą nasze miasta. To właśnie oni sami zagospodarowali pieniądze na potrzeby swoich mieszkańców. To są wspaniałe pomysły, które za kilka lat będą miały wartość emocjonalną, ponieważ zmieniają rzeczywistość wokół nas – dodaje marszałek Andrzej Buła.

Gmina Głubczyce np. otrzyma ponad 2,5 miliona złotych. Zgodnie z projektem zostanie całkowicie przebudowany obecny dworzec autobusowy, w miejscu którego powstanie nowoczesne centrum przesiadkowe. Projekt zakłada przebudowę placu manewrowego, chodników, drogi, ciągu pieszo-jezdnego oraz zagospodarowanie terenu zielonego. Dworzec ma zostać wyposażony w system informacji podróżnych. Powstanie również poczekalnia oraz toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Natomiast perony autobusowe zostaną zadaszone, co będzie chroniło podróżnych przed wiatrem i deszczem. Cały obiekt zostanie oświetlony, co zwiększy ich bezpieczeństwo. Dodatkowo zostaną wydzielone miejsca parkingowe dla autobusów, samochodów osobowych na zasadzie Park&Ride oraz system parkingowy dla rowerów na zasadzie Bike&Ride. Oprócz budowy centrum przesiadkowego powiat głubczycki planuje zakup trzech nowych i ekologicznych busów, których eksploatacja przyczyni się do zmniejszenia emisji spalin do środowiska. Zakończenie inwestycji przewiduje się na rok 2018.

Podobne inwestycje czeka Grodków, tam za kwotę ponad 11 milionów złotych będzie  remontowany dworzec kolejowy wraz z całą infrastrukturą. Zakres prac będzie podobny do tego, jaki realizowany będzie w   Głubczycach.

Najwięcej pieniędzy otrzymało starostwo powiatowe w Nysie. W przypadku tego samorządu za 20 milionów  złotych będzie przebudowywana  ulica Piastowska, zbudowany zostanie parking podziemny  oraz ciągi pieszo-rowerowe. Dodajmy, że osobną umowę samorządową podpisała   Nysa, tutaj kwota dofinansowania wyniesie 20 milionów złotych. Dodajmy, że subregion południowy jest drugim po północnym gdzie podpisywane są umowy. Cały projekt, w którym urząd marszałkowski przyznaje  dotacje unijne, zakłada przekazanie 154 milionów złotych dla 24 gmin w sześciu powiatach.

Nasze serwisy