Zmiana na stanowisku dyrektora OCRG

Dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki Roland Wrzeciono 13 czerwca 2021 r. żegna się ze stanowiskiem i jednostką. Nowym dyrektorem OCRG od 14 czerwca zostanie Tomasz Hanzel, dotychczasowy zastępca dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Roland Wrzeciono był dyrektorem podlegającego samorządowi województwa Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki od lutego 2015 r. Wcześniej pełnił funkcję wicedyrektora ds. wyboru projektów, informacji i promocji tej jednostki, a także kierownika Działu Przyjmowaniu i Oceny Projektów RPO w OCRG i pracownika Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej w Referacie Badań i Analiz Strategicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Tym samym odpowiedzialny był za dystrybucję unijnych pieniędzy, w szczególności tych zarezerwowanych dla biznesu, od początku przynależności Polski do Unii Europejskiej.

– Dziękujemy panu dyrektorowi za lata efektywnej, pełnej wyzwań, często trudnej pracy – mówi marszałek województwa Andrzej Buła. – Należy podkreślić jego ogromną wiedzę dotyczącą wdrażania funduszy unijnych, zaangażowanie oraz zrozumienia potrzeb przedsiębiorców i mechanizmów rządzących gospodarką. Najlepszą tego rekomendacją jest fakt, że pan dyrektor odchodzi od nas właśnie do biznesu.

– Nie mogę jeszcze zdradzić, gdzie odchodzę. Mogę tylko powiedzieć, że jest to jedna ze spółek kapitałowych – mówi Roland Wrzeciono. – Za minione lata chciałbym podziękować moim przełożonym, szczególnie panu marszałkowi Andrzejowi Bule i członkowi zarządu województwa Szymonowi Ogłazie, a także współpracownikom i pracownikom, bo to dzięki nim możliwe było realizowanie kolejnych zadań, które udało się nam wspólnie wykonać. Serdecznie dziękuję też za lata współpracy przedsiębiorcom. Nazwałem ich kiedyś mistrzami Europy w realizacji unijnych projektów i podtrzymuję to zdanie. Wciąż jestem pod wrażeniem ich kreatywności, elastyczności i chęci działania.

Nowym dyrektorem Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki od 14 czerwca 2021 r. będzie Tomasz Hanzel, który w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego pracuje od 2002 roku, a od 2010 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych, czyli departamentu odpowiedzialnego za dystrybucję całej puli unijnych pieniędzy w województwie opolskim.

– To oznacza, że stery w OCRG przejmuje fachowiec z wieloletnim doświadczeniem, co jest gwarantem zapewnienia ciągłości sprawnego funkcjonowania tej jednostki – podkreśla marszałek Andrzej Buła. – Pan dyrektor Hanzel ma ogromną wiedzę i jest świetnym menadżerem. A w związku z tym, że na bieżąco współpracował z OCRG, doskonale zna jednostkę, jej pracowników i zadania.

Tomasz Hanzel ma 49 lat. Jest absolwentem Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz audytu i kontroli na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Zaangażowany był we wdrażanie polityki spójności w Polsce od 2004 roku – najpierw jako pracownik, następnie kierownik referatu, a od 11 lat jako zastępca dyrektora ww. departamentu. W latach 2011 – 2013 r. pełnił równocześnie obowiązki z-cy dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w opolskim urzędzie marszałkowskim.

W ramach swoich dotychczasowych obowiązków odpowiadał m.in. za kwestie związane z rozliczeniami projektów i kontrolą ich realizacji, a od kilku lat za  programowanie i zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym. Nadzorował też pracę referatów odpowiedzialnych za przygotowanie kolejnej perspektywy finansowej UE na lata 2021-27. – A to oznacza, że zna priorytety i cele działań OCRG na kolejne lata – zaznacza marszałek Andrzej Buła.

– Moim celem jest kontynuowanie dobrej pracy OCRG – zapowiada Tomasz Hanzel. – Na początku na pewno skupimy się na skutecznym i efektywnym zakończeniu minionej unijnej perspektywy finansowej, a także na dobrym przygotowaniu do sprawnej dystrybucji funduszy unijnych, które województwo opolskie będzie mieć dla przedsiębiorców na lata 2021 -2027. Wśród moich priorytetów będzie także skuteczne pozyskiwanie inwestorów, integracja środowiska biznesowego i instytucji otoczenia biznesu oraz poszerzanie naszej oferty dla firm poprzez pozyskiwanie kolejnych projektów, z których przedsiębiorcy będą mogli korzystać za naszym pośrednictwem.

Tomasz Hanzel był także w minionych latach członkiem Komitetu ds. Umowy Partnerstwa (głównego organu wspierającego Ministra Rozwoju i Finansów w procesie koordynacji wykorzystywania środków UE na lata 2014-2020); członkiem Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 oraz Członkiem Zespołu Eksperckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej Związku Województw RP.

KK – OCRG

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy