Skarby przyrody zinwentaryzowane

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego odbyło się spotkanie informacyjno-edukacyjne na temat „Zadrzewień w opolskich parkach krajobrazowych”, zorganizowane przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych.

 

Jest to część większego, partnerskiego, projektu zatytułowanego „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim”. Jego liderem jest Wojewódzkim Urząd Pracy w Opolu, a współpartnerami Muzeum Śląska Opolskiego, Filharmonia Opolska, gmina Pokój i właśnie Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych.

Wszystkim, którzy współpracowali dotąd przy realizacji projektu, a byli to samorządowcy, zarządcy dróg, leśnictwa, dyrektorzy szkół, środowiska naukowców i przyrodników, podziękował w imieniu władz samorządowych regionu Antoni Konopka, członek Zarządu Województwa.

Efektem „Zadrzewień w opolskich parkach krajobrazowych” była ich inwentaryzacja przeprowadzona na terenach trzech parków krajobrazowych, które wchodzą w skład Zespołu – tj. Parku Krajobrazowego Góra św. Anny, Parku Krajobrazowego Gór Opawskich i Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Dzięki niej zidentyfikowano najcenniejsze przyrodniczo aleje i szpalery oraz pojedyncze okazy. Następnie specjaliści dokonali szczegółowej oceny stu starych drzew, spośród których wybrali te, których stan był wątpliwy i groziła im wycinka. Ekspertyzy wykazały czy można je bezpiecznie zachować, czy konieczne jest usunięcie. Pracami pielęgnacyjnymi objęto około 80 drzew. Raport inwentaryzacyjny zostanie przesłany samorządom lokalnym.

Dr Ireneusz Hebda, dyrektor ZOPKP poinformował też, że w ramach projektu  posadzonych zostało ok. 1700 drzew, które pozwoliły odtworzyć stare aleje lub wypełnić luki po usuniętych drzewach.

Projekt miał też walor edukacyjny. W zorganizowanych warsztatach zadrzewień udział wzięło około 10 tys. dzieci i osób dorosłych. Sadzili oni głównie ginące odmiany drzew owocowych. Niezależnie od tego ZOPK – jak co roku – ogłosił konkurs fotograficzny pod hasłem „Zadrzewienia z daleka i bliska”. 270 uczestników przesłało ok. 1200 prac konkursowych.

Wartość całego partnerskiego projektu to 5.237 tys. złotych. Wartość części zrealizowanej przez ZOPK, to ok. 2 mln złotych. Ireneusz Hebda mówił, iż bez udziału funduszy unijnych nie udałoby się własnymi siłami przeprowadzić tak poważnego zadania przyrodniczego.

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych jesienią tego roku wprowadzi się do wyremontowanej siedziby w Ładzy. Budynek, który jest własnością gminy Pokój, wyremontowany zostanie z pieniędzy projektu, znajdzie się w nim m.in. centrum edukacyjne.

Instytucje i osoby współpracujące przy projekcie otrzymały w dowód uznania donice z rzadkimi odmianami jabłoni, grusz i czereśni. Jeden z obdarowanych, wójt Murowa Andrzej Puławski stwierdził, że jego gmina przyrodniczo jest w XV wieku. Wtedy to obszar Polski w 75 proc. pokrywały lasy. W Murowie tak jest nadal.

MS

Nasze serwisy