Kierunek lekarski z posagiem

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego uroczyście przekazano Uniwersytetowi Opolskiemu  Wojewódzkie Centrum Medyczne, które służyć będzie nowo otwieranemu, w październiku tego roku, kierunkowi lekarskiemu jako Uniwersytecki Szpital Kliniczny.

Przypomnijmy – 28 marca br. Sejmik Województwa Opolskiego jednogłośnie podjął uchwałę o przekazaniu Wojewódzkiego Centrum Medycznego na rzecz Uniwersytetu Opolskiego. Także senat uczelni wcześniej, również jednogłośnie, podjął uchwałę o przejęciu WCM i przekształceniu go w kliniczne centrum medyczne Uniwersytetu Opolskiego. Wartość nieruchomości, którą samorząd województwa przekazał jako darowiznę, to 179 mln złotych.

Marszałek województwa, Andrzej Buła, wspominając początki inicjatywy związanej z powołaniem kierunku lekarskiego, przypomniał „owocne kawy” i rozmowy, które przy nich odbył z ówczesnym rektorem prof. Stanisławem Nicieją oraz paniami prorektor UO, prof. Wiesławą Piątkowską-Stepaniak i byłą kanclerz Ewą Rurynkiewicz. Podkreślił ich determinację i konsekwencję w pokonywaniu trudności. Obie obdarował bukietami kwiatów. Marszałek zadeklarował, że mimo przekazania WCM uczelni, samorząd województwa nie uchyla się od odpowiedzialności i zrobi wszystko, by nowo powołany kierunek lekarski był okrętem flagowym Uniwersytetu.

Marszałek Andrzej Buła:

Za tę deklarację oraz pomoc w powołaniu kierunku dziękował prof. Marek Masnyk, rektor UO, który stwierdził, że to symboliczny dzień, w którym historia zatoczyła koło. Poprzedni rektor uczelni, Stanisław Nicieja 25 lat temu, w pierwszej swej kadencji, przejmował szpital przy placu Kopernika w Opolu. – Ja – powiedział – w pierwszej kadencji przejmuję WCM. To kolejny krok na drodze do powołania kierunku lekarskiego. To właśnie tu, w samorządzie województwa, zapadały pierwsze decyzje, to samorząd województwa dał pierwszy milion na rozwój kierunku. Nasz majątek, dzięki przekazaniu WCM, wzbogacił się o 180 mln złotych, ale wartością intelektualną jest także kadra medyczna i pielęgniarska, którą przejmujemy. Chcielibyśmy rozwijać najpierw kierunek lekarski, potem poszerzyć go o wydział nauk o zdrowiu, powołać też farmację – mówił.

Prof. dr hab. Marek Masnyk, rektor UO:

Dariusz Madera, dyrektor WCM, zwracał uwagę, że awans do rangi szpitali klinicznych pozwoli na prowadzenie badań naukowych i uzyskiwanie stopni naukowych, poszerzanie kontaktów pomiędzy placówkami krajowymi i zagranicznymi. – Medycyna w Opolu staje się rzeczywistością, a dla WCM przekształcenie w szpital kliniczny jest milowym krokiem – powiedział i wręczył marszałkowi Andrzejowi Bule oprawiony w ramki lekarski stetoskop, z dedykacją „by wsłuchiwał się w puls regionu”.

Dyrektor WCM Dariusz Madera:

– Dzisiaj przekazujemy WCM, ale i inne opolskie szpitale deklarują współpracę i chęć służenia celom dydaktycznym – mówił z kolei wicemarszałek Roman Kolek. A przewodniczący sejmiku dr Norbert Krajczy dodawał, że nyska młodzież chce studiować medycynę w Opolu. – Kiedyś powoływaliśmy wydział prawa, teraz medyczny. Bez tych dwóch wydziałów każdy uniwersytet jest kulawy – stwierdzał.

Prof. Wiesława Piątkowska-Stepaniak nie kryła obaw związanych z nowo powołanym kierunkiem. – Potrzeba pieniędzy, by powstały mury i one się tworzą, ale teraz musimy je wyposażyć w siłę intelektu. Odbyliśmy już spotkania ze wszystkimi 16 ordynatorami WCM. Oczekiwania są ogromne i postaramy się im sprostać – zadeklarowała. A rektor Marek Masnyk spuentował: – Musi się udać, nie ma innej możliwości!

Prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak:

 

MS/PW

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy