Aneks do kontraktu terytorialnego podpisany

Dnia 30 maja, w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie, wicemarszałek Stanisław Rakoczy i członek zarządu województwa Szymon Ogłaza podpisali w imieniu Marszałka Województwa Opolskiego aneks  do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Opolskiego. W kontrakcie znalazły się projekty Muzeum Polskiej Piosenki, Teatru im. Jana Kochanowskiego, Góra Świętej Anny, Katedry Opolskiej, Bazyliki w Nysie i gminy Byczyna.

Rada Ministrów 5 maja przyjęła uchwałę dot. zatwierdzenia zmian w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Opolskiego, podobną uchwałę przyjął Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 24 maja br. Wprowadzane zmiany dotyczą przede wszystkim nowych projektów z dziedziny kultury, jakie zostaną wprowadzone do kontraktu. Te projekty to:

1/ Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki  – przebudowa i modernizacja Sali Kameralnej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu oraz utworzenie wystawy stałej oraz edukacyjnego studia nagrań w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu  – Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu (17,1 mln zł)

2/ Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne – Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu (20,6 mln zł)

3/ Renowacja gotyckiej Bazyliki św. Jakuba w Nysie w celu podniesienia walorów turystycznych i kulturowych – Parafia Rzymskokatolicka przy Bazylice św. Jakuba St. Apostoła i św. Agnieszki w Nysie (20,7 mln zł)

4/ Renowacja zabytkowego obwarowania miasta Byczyna – Gmina Byczyna (20 mln zł)

5/ Opole – miasto 5 stolic, 4 kultur i 4 języków – renowacja i konserwacja gotyckiej Katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu z reliktami murów romańskich, zabytkowym wyposażeniem świątyni i rewitalizacją otoczenia Katedry – Parafia Katedralna w Opolu (9 mln zł)

6/ Ochrona dziedzictwa kulturowego Pomnika Historii Góra Św. Anny – Powiat Strzelecki (20 mln zł)

 

Wicemarszałek Stanisław Rakoczy o podpisanym aneksie do kontraktu:

Przypomnijmy –  Kontrakt Terytorialny został podpisany przez stronę rządową oraz stronę samorządową w dniu 14 listopada 2014 r., 18 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła na tej podstawie Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 6 lipca 2016 r. Minister Rozwoju wraz z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazali regionom informację o konieczności otworzenia (czyli renegocjacji) kontraktów terytorialnych w sferze kultury. W wyniku ogłoszonego naboru na propozycje inwestycji kulturalnych, Zarząd Województwa Opolskiego przekazał, zgodnie z zaleceniami MKiDN, listę 15 przedsięwzięć rekomendowanych z województwa opolskiego. Z tych projektów wybrano sześć, które zostały teraz wpisane do Kontraktu.

Nasze serwisy