Pięknieją wnętrza opolskiej katedry

Prawie 2 miliony złotych będzie kosztowała konserwacja i renowacja elewacji prezbiterium opolskiej katedry. Dofinansowanie na ten cel przekazał urząd marszałkowski województwa opolskiego. Pieniądze pochodzą z Unii Europejskiej.

Prace konserwatorskie przy opolskiej katedrze trwają od ponad czterech lat. Na początku odnowiono kaplicę świętego Jana Nepomucena, a następnie prezbiterium i część północną katedry. Obecnie prace przeniosły się do wnętrza świątyni i remontowana jest nawa północna. Na remont czekają filary nawy południowej.

– Podpisujemy osiemnasty projekt. Pieniądze zdobywamy z różnych instytucji od urzędu marszałkowskiego, poprzez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, po miasto Opole. Nie brakuje też darczyńców. Niestety, w tym roku z powodu braku pieniędzy ze strony ministerstwa, prace zostały częściowo wstrzymane i nie były tak intensywne, jak to zaplanowaliśmy. Podpisana umowa pozwoli dokończyć renowację prezbiterium. Kończą się prace na chórze. Każda cegła musi być odnowiona, każda fuga uzupełniona, tutaj nie można piaskować, nie da się robić tego mechanicznie. Przy renowacji pracuje sztab –– mówi proboszcz katedry ksiądz Waldemar Klinger.

Prace konserwatorskie prowadzone są w oparciu o zatwierdzone programy prac konserwatorskich autorstwa prof. Ireneusza Płuskiego z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, pod kierunkiem konserwatora dzieł sztuki Marka Wawrzkiewicza.

Przeprowadzenie prac konserwatorskich przy prezbiterium katedry obejmie m.in. czyszczenie filarów, pilastrów, gzymsów i attyki. Oczyszczone zostaną listwy dekoracyjne., a także nastąpi rekonstrukcję kamiennego gzymsu oraz kamiennych profilowanych okapników. Prowadzone będą prace przy witrażach oraz uzupełnione kamienne parapety.

W przyszłym roku powinny też powrócić pracy konserwatorskie na zewnątrz katedry. Remont pochłonie około 30 milionów złotych, a do tej pory wydano już ponad 10 milionów złotych.

– Przed nami jeszcze dużo pracy. Zwiększyliśmy o 2 miliony złotych fundusze na dziedzictwo kulturowe w Aglomeracji Opolskiej. To pozwoliło na przekazanie pieniędzy m.in. na odnowienie katedry. Przypomnę, że to kolejna z dotacji przekazana na ten zabytek przez urząd marszałkowski. To dzieło, które zostało wybudowane kilkaset lat temu, a teraz jesteśmy zobowiązani do jego odnowienia – mówił marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła.

Biskup Opolski Andrzej Czaja wyraził nadzieję, że podpisana umowa pozwoli na zdobycie kolejnych niezbędnych dotacji. Dodał, że nie idzie tutaj tylko o sam remont, ale zaangażowanie wszystkich Opolan i więź duchową. – To upowszechnianie dobrej nowiny o odnowie katedry przyczynia się do budowania „kościoła wspólnoty”. Takie było nasze zamierzenie. Za nami jubileusz 800 lat Opola w wymiarze społecznym, a przed nami w wymiarze religijnym duże wydarzenie – 1000 lat sprowadzenia relikwii świętego krzyża. Do tej daty chcielibyśmy mieć katedrę w znacznej części odnowioną. W 2020 roku będziemy też obchodzić jubileusz 50 lat diecezji opolskiej – powiedział biskup Andrzej Czaja.

Biskup podziękował za zaangażowanie marszałkowi województwa opolskiego oraz pracownikom kurii, którzy byli zobowiązani do przygotowania niezbędnej dokumentacji. – Przed nami jest jeszcze wiele pracy, by katedra wraz z jej otoczeniem odzyskała dawny swój blask – mówił biskup.

Planowane jest dokończenie konserwacji elewacji zewnętrznej, konserwacja filarów północnych oraz kaplic wraz z posadzką i wyposażeniem wnętrza świątyni. Na prace związane z odnową czekają również wieże. Biskup Andrzej Czaja chciałby również, aby rozpoczęły się badania podziemi świątyni, a w konsekwencji udostępnienie ich turystom.

PW

Udostępnij wpis:

Nasze serwisy